Ofițeri de legătură în materie de imigrație: Consiliul adoptă noi norme pentru îmbunătățirea coordonării

UE consolidează cooperarea și coordonarea dintre ofițerii de legătură trimiși în țări terțe de statele membre sau de UE pentru a se ocupa de chestiuni legate de imigrație. În acest scop, Consiliul a adoptat astăzi un regulament menit să îmbunătățească funcționarea rețelei europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Noile norme includ următoarele dispoziții: 

  • introducerea unui comitet director la nivelul UE pentru a consolida gestionarea rețelei și coordonarea ofițerilor de legătură în materie de imigrație, menținându-se totodată competența autorităților de trimitere, în vederea asigurării eficienței și a unor linii clare de comunicare.
  • un rol mai important pentru ofițerii de legătură în combaterea introducerii ilegale de migranți.
  • ofițerii de legătură vor strânge informații pentru a ajuta țările terțe să preîntâmpine fluxurile de migrație ilegală și pentru a sprijini gestionarea frontierelor externe ale UE.
  • ofițerii de legătură vor ajuta, totodată, statele membre să faciliteze returnările resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.
  • vor fi puse la dispoziție fonduri destinate sprijinirii activităților ofițerilor de legătură în materie de imigrație, acestea urmând să fie alocate de comun acord cu comitetul director.