Noul raport publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) analizează diversitatea NEET, adică cei care „nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program de educație sau formare“.

Raportul sugerează șapte subgrupuri în care populația NEET poate fi repartizată folosind datele colectate pentru Sondajul cu privire la forța de muncă în Uniunea Europeană (the EU Labour Force Survey).

Analiza datelor pentru fiecare dintre aceste subgrupuri, oferă o imagine de ansamblu contemporană a compoziției populației NEET, atât la nivel EU28 cât și în fiecare stat membru. Prin analiza publicată se speră ca aceste informații să ajute factorii de decizie vizați și să implementeze intervenții menite să faciliteze un angajament al tinerilor pe piața forței de muncă și în formare.

Conceptul de NEET adică cei care „nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program de educație sau formare" este folosit începând cu anul 2010 și a fost utilizat pe scară largă ca un instrument de informare spre politici de tineret mai aplicate în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Deși acesta a fost un plus de valoare la indicatori mai tradiționali utilizați pentru a înțelege vulnerabilitatea economică și socială a tinerilor și a participării acestora pe piața forței de muncă, ea a fost adesea criticată datorită eterogenității populației surprinde. 

Raportul se găsește pe site-ul Eurofound, în limba engleză.