A apărut raportul publicat de Eurofound ”Ce fac europenii la locul de muncă? O analiză bazată pe sarcini: Monitor European al locurilor de muncă pentru anul 2016”.

Noul raport publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) analizează situația Europei după ieșirea din criză prelungită cauzată de criza financiară globală dinanul 2008 și exacerbată de criza monedei unice din anii 2010-2011.

În 2014-2015, nivelurile agregate ale ocupării forței de muncă au crescut mai rapid decât în ​​orice moment din 2008: peste patru milioane de noi locuri de muncă au fost create în EU28. Acest lucru este cercetat si prezentat pe lung în al cincilea raport anual al Monitorului European al locurilor de muncă pentru anul 2016, care prezintă situația din trimestrul al doilea al anului 2011 până în trimestrul al doilea al anului 2015.

În cadrul raportului sunt menționate schimbările în ceea ce privește angajarea la nivelul Statelor Membre și la nivelul Uniunii Europene. O abordare "bazată pe locuri de muncă" este utilizată pentru a descrie ocuparea forței de muncă din punct de vedere al schimbărilor cantitative (cum au fost create sau desființate mai multe locuri de muncă) și calitative (ce tipuri de locuri de muncă).

Abordarea introduce, de asemenea, un nou set de indicatori privind conținutul sarcinilor de lucru, metodele și instrumentele utilizate la locul de muncă. Derivate din baze de date internaționale cu privire la locul de muncă și ocupații, acești indicatori oferă o imagine detaliată a ceea ce europenii fac la locul de muncă și modul în care o fac.

Raportul se găsește pe site-ul Eurofound, în limba engleză.