800 de persoane de etnie romă și 100 din administrația locală, sunt instruite în domenii precum: construcții, instalații, dezinsecție/dezinfecție/deratizare, amenajare spații verzi, comerț, prelucrare date, competențe civice, prin programul "Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, implementat de UAT Comuna Florești, în parteneriat cu SC Industrial Euro Star SRL și SC Siab Development SRL.

UAT Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL, au organizat, miercuri, 29 aprilie 2015, în sala de conferințe a pensiunii Casa Zânelor din comuna Florești, a cincea conferință intermediară, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a  proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul ” Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La acest eveniment au participat membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, precum și cursanți implicați activ în desfășurarea proiectului. Printre cei prezenți s-a aflat și reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, respectiv primarul comunei, Horia Petru Șulea.

În cadrul acestui eveniment s-au discutat toate aspectele legate de desfășurarea și implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect până în prezent. Printre subiectele abordate s-a pus în discuție și strategia de implementare a proiectului pe perioada rămasă din cel de-al doilea trimestru aferent anului anului în curs, ținându-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preîntâmpinându-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului.