Noul raport publicat de Eurofound analizează principalele tendințe și etapele ce caracterizează evoluția timpului de lucru la nivelul Uniunii Europene, subliniind aspecte convenite în mod colectiv.

Raportul vizează prima decadă a secolului al XXI-lea și prezintă pe informațiile colectate de Eurofound în toate statele membre ale Uniunii Europene și Norvegia. Analiza se concentrează în special pe cinci sectoare: produse chimice, prelucrarea metalelor, servicii bancare, de retail și administrație publică.

Raportul descrie regimurile instituționale de reglementare și evaluează evoluția orelor de lucru convenite (orele care trebuie petrecute la locul de în conformitate cu acordurile colective sau convenite între angajatori și angajați) și orele de lucru obișnuite (ore, de obicei, petrecute în practică, în activități de muncă) între 1999 și 2014.

Raportul evidențiază tensiunea care există între presiunea scăderea orele de lucru în favoarea unui echilibru mai bun între viață privată și cea profesională, care conduce către mai puține probleme de sănătate pentru lucrători și nevoia de flexibilitate a timpului de lucru pentru a face față cerințelor unei economii mondiale moderne .

Raportul se găseștepe site-ul Eurofound, în limba engleză.