Buletin informativ Eurofound, Focus, și-a lansat ce-a de-a 18-a ediție intitulată „Muncitorii din Europa: mobilitate și migrație”.

Acest număr al buletinului informativ Eurofound ”Focus” aduce în atenția cititorilor problema mobilității și a migrației în Uniunea Europeană, din două perspective: mobilitatea cetățenilor Uniunii Europene între țările europene și mobilitatea resortisanților din țările terțe în interiorul Uniunii Europene.

Articolele publicate în buletinul informativ se bazează pe cercetările extinse ale Eurofound în acest domeniu și răspund la întrebări de actualitate precum: Care este gradul de mobilitatea a forței de muncă în cadrul UE? Cum pot drepturile fundamentale ale refugiați și migranților din afara UE să fie protejate? Care este impactul mobilității din interiorul UE asupra serviciilor publice? Ce au făcut partenerii sociali pentru a aborda integrarea resortisanților din țările terțe și provocările pentru piața forței de muncă din UE? Ce se știe despre politicile locale de succes privind integrarea migranților?

Numărul 18 al buletinului informativ ”Focus” poate fi consultat, în limba engleză, pe site-ul Eurofound.