Evenimentul este dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a  proiectului strategic "Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră", coordonat de UAT Comuna Florești (Cluj).

Marți, 30 iunie 2015, de la ora 16:00, UAT Comuna Florești, în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL, organizează a șasea conferință intermediară, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a  proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La acest eveniment vor participa membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, precum și cursanți implicați activ în desfășurarea proiectului.

Printre cei prezenți se va afla și reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, respectiv primarul comunei, Horia Petru Șulea. În cadrul acestui eveniment se vor discuta toate aspectele legate de desfășurarea și implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect până în prezent.

Printre subiectele abordate se va pune în discuție și strategia de implementare a proiectului pe perioada celui de al treilea trimestru aferent anului în curs, ținându-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preîntâmpinându-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Detalii pe www.acessulromilor.ro