O nouă conferință intermediară a fost organizată în cadrul ”Accesul pe piața muncii – prioritatea noastra” , proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Joi, 27 august 2015, de la ora 16.00, UAT Comuna Floresti in parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL si SC SIAB DEVELOPMENT SRL, au organizat in sala de conferințe a pensiunii Casa Zanelor din comuna Floresti, ultima conferința intermediara, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul ” Accesul pe piața muncii – prioritatea noastra” , proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La acest eveniment vor participa membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, si cursanți implicați activ in desfasurarea proiectului. Printre cei prezenți se va afla si reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Floresti, respectiv primarul comunei, Horia Petru Sulea.

In cadrul acestui eveniment se vor toate aspectele legate de desfasurarea si implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect pana in prezent. Printre subiectele se va pune in discuție si strategia de implementare a proiectului pe perioada finala aferenta proiectului, ținandu-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preintampinandu-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot aparea pe parcursul derularii finale a proiectului.

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la : Persoana de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastra”, ID 141585, proiectului DMI 6.2. - ”Imbunatațirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, adresa de e-mail:uatfloresti@yahoo. tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent manager, adresa de e-mail: uatfloresti@yahoo.com , tel: 0753.660.989. UAT Comuna Primaria Floresti, str. Avram Iancu, nr. 170, etaj 3. Asistent Manager Manager Proiect ID 141585 DMI 6.2