Noul raport publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) analizează implicarea partenerilor sociali în semestrul european la nivelul Uniunii Europene și la nivel național, între 2011 și 2014.

Rolul partenerilor sociali nu este prevăzut în prevederile europene privind guvernare economică (așa numitul ”Six-Pack”), dar organismele instituționale europene consideră că cele două părți ale industriei sunt esențiale pentru dezvoltarea semestrului și de aceea au cerut implicarea lor mai profundă. 

Acest raport evaluează gradul în care partenerii sociali sunt implicați în diferitele etape ale procedurii semestrului european cu privire la aspectele legate de probleme de politică socială și de ocupare și modul în care implicarea lor ar putea fi îmbunătățită. În același timp, acesta analizează rolul jucat de către Comisia Europeană și de guvernele naționale în comunicarea recomandările specifice fiecărei țări.

De asemenea, studiul aduce în atenția celor interesați punctele de vedere ale partenerilor sociali înșiși. Raportul a fost întocmit pe baza cercetărilor de birou și a rapoarte naționale individuale prezentate de rețeaua de corespondenți Eurofoundcare acoperă toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Raportul se găsește pe site-ul Eurofound, în limba engleză.