Noul studiu publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă)oferă informații concepute să ajute dialogul social în cadrul industriei grafice.

Studiul este structurat în trei părți: un rezumat al situației economie și a ocupării forței de muncă în acest sector;o analiză a organizațiilor partenerilor sociali relevanți din toate statele membre ale UE, inclusiv aderarea lor, rolul în cadrul negocierilor colective, dialogului social și politicilor publice, precum și afilieri naționale și europene; și o imagine de ansamblu a organizațiilor europene relevante, în special structura membrilor și capacitatea lor de a negocia.

Scopul seriei Eurofound, Studii de reprezentativitate este de a identifica organizațiile naționale și supranaționale relevante partenerilor sociali în domeniul relațiilor industriale din anumite sectoare. Necesitatea acestor studii vine de la obiectivul Comisiei Europene de a recunoaște reprezentative organizațiile partenerilor sociali care trebuie să fie consultate în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Raportul se găsește pe site-ul Eurofound, în limba engleză.