Ultima conferință de presă în cadrul proiectului” Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră” are loc joi, 29 octombrie 2015, ora 16.00.

Joi, 29 octombrie 2015, de la ora 16.00, UAT Comuna Florești în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL și SC SIAB DEVELOPMENT SRL, organizează în sala de conferințe a pensiunii Casa Zânelor din comuna Florești, ultima conferință intermediară, eveniment dedicat incluziunii sociale a romilor, conform strategiei de implementare a proiectului strategic POSDRU ID 141585, DMI 6.2 cu titlul ” Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

La acest eveniment vor participa membrii echipei de management a proiectului, membrii echipei de implementare, precum și cursanți implicați activ în desfășurarea proiectului. Printre cei prezenți se va afla și reprezentantul autorizat al beneficiarului proiectului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, respectiv primarul comunei, Horia Petru Șulea.

În cadrul acestui eveniment se vor discuta toate aspectele legate de desfășurarea și implementarea proiectului, de la debutul acestui proiect până în prezent.

Printre subiectele abordate se va pune în discuție și strategia de implementare a proiectului pe perioada finală aferentă proiectului, ținându-se cont de respectarea condițiilor de eligibilitate, preîntâmpinându-se astfel viitoarele posibile probleme ce pot apărea pe parcursul derulării finale a proiectului.

Date de contact pentru informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la: Persoană de contact: Marius Manu, manager proiect, al proiectului ”Accesul romilor pe piața muncii – prioritatea noastră”, ID 141585, din cadrul proiectului DMI 6.2. - ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, adresa de e-mail: uatfloresti[at]yahoo.com, tel: 0752.341.569 sau Florin Otrocol, asistent manager, adresă de e-mail: uatfloresti[at]yahoo.com, tel: 0753.660.989.

UAT Comuna Florești – Primăria Florești, str. Avram Iancu, nr. 170, etaj 3.