Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul celor care s-au înregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro, până miercuri, ora 14:00, este de peste 16.400 de alegători români.

Autoritatea spune că numărul celor care s-au înscris online este cu aproape 1900 mare față de ultima comunicare pe această temă.

În acest interval s-a înregistrat o creștere mai mare a accesărilor votului prin corespondență, așadar reiterăm avantajele înregistrării cu această opțiune:* posibilitatea de a vota de acasă printr-o procedură simplă și sigură;* evitarea aglomerației de la secțiile de votare;* evitarea costurilor deplasării la secția de votare.

AEP recomandă cetățenilor cu drept de vot din străinătate să opteze pentru votul prin corespondență, a cărui procedură este simplă, sigură și eficientă și care reprezintă o modalitate modernă de vot anticipat la distanță.

Pentru exercitarea votului prin corespondență trebuie parcurși următorii pași:

1. ÎNREGISTRAREA - completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul prin corespondență. La acest formular trebuie anexată copia scanată sau fotografia actului de identitate și copia documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016).

2. PRIMIREA DOCUMENTELOR - Poșta Română transmite alegătorului următoarele documente necesare exercitării votului prin corespondență:- două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;- două plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;- două autocolante cu mențiunea "VOTAT", marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;- două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;- două buletine de vot prin corespondență, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;- instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot;- două autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară, pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.

3. VOTAREA- Pe buletinul de vot se lipește autocolantul cu mențiunea "VOTAT" pe patrulaterul cu candidatul preferat;- Buletinul de vot astfel marcat se introduce în plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigilează;- Se completează certificatul de alegător, menționând data și semnând olograf;- Se introduce plicul interior și certificatul de alegător în plicul exterior, care se sigilează;

ATENȚIE! În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.

4. EXPEDIEREA - Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate are trei variante de expediere a plicului exterior sigilat care conține votul său:- îl trimite în țară, depunând plicul la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală a statului-gazdă;- îl depune la orice operator de curierat sau îl poate transmite la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din statul-gazdă, după caz, pe cheltuiala sa;- îl poate depune personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din țara-gazdă după caz.

Înregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro se poate face doar în nume propriu. Orice acțiune de utilizare a datelor de identitate în vederea înregistrării online în numele altei persoane este ilegală. Faptele de acest gen, realizate cu scopul de a genera înființarea artificială de secții de votare semnifică inducerea în eroare a autorităților publice și pot aduce prejudicii statului român.

AEP atrage atenția tuturor cetățenilor cu drept de vot care intenționează să se înregistreze pe portal să acționeze individual, respectând principiile onestității și corectitudinii, și să nu divulge datele de identificare proprii unor terțe părți în scopul facilitării înscrierii unui grup de alegători de către o singură persoană.

Accesați portalul www.votstrainatate.ro pentru a vă preînregistra și a vă asigura exercitarea dreptului de vot în cele mai bune condiții.Întrebări și sesizări legate de procedura de preînregistrare și înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro