Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian Ivan, a enumerat joi, într-un briefing la MAE, posibilii factori care pot impieta negativ asupra derulării în cele mai bune condiții a procesului de vot în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat joi un briefing de presă pe tema demersurilor întreprinse pentru organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate, în conformitate cu atribuțiile care îi revin conform legii. În cadrul briefing-ului au fost subliniate principalele atribuții ale MAE în acest context și activitățile desfășurate până în prezent atât la nivelul Centralei MAE,  cât și la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

Totodată, reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian Ivan, a prezentat o listă - conturată în urma mesajelor recepționate de la misiunile diplomatice - de posibili factori care pot ”impieta negativ asupra derulării în cele mai bune condiții a procesului de vot în străinătate”:

1. O parte din membrii secțiilor de votare (919 membri) nu sunt acreditați pentru a îndeplini funcția de operator de calculator, fiind astfel în imposibilitatea de pentru a utiliza tabletele;

2. Riscul ca unii membri, cu precădere din rândul celor desemnați de formațiunile politice, să nu se prezinte sau să nu își îndeplinească atribuțiile ori să părăsească biroul secției de votare în timpul procesului electoral. Există, în special în cazul secțiilor cu un număr mic de membri identificați, inclusiv riscul neîntrunirii, la momentul deschiderii secțiilor sau la orice alt moment pe parcursul procesului de vot, a numărului minim legal de membri pentru funcționarea acestora;

3. În cazul în care fluxul de alegători nu va fi constant pe perioada celor trei zile există posibilitatea de a se crea cozi;

4. Având în vedere orarul votării, pe durata a trei zile, există posibilitatea epuizării fizice a membrilor birourilor secțiilor de votare, cu precădere în cazul secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții de birou electoral pentru voturi prin corespondență care stau 6 zile.

La acest moment, 95 de secții de votare îndeplinesc și calitate de biroul electoral pentru votul prin corespondență.

Ivan a anunțat că au fost semnalate cazuri în care procesele verbale de constituire a birourilor secțiilor de votare au fost transmise cu întârziere de către BESVS, fiind astfel îngreunată contactarea membrilor desemnați și organizarea în timp util a pregătirii procesului de votare. De asemenea, în ciuda apelurilor lansate de MAE, unele partide au continuat să transmită liste cu reprezentanți propuși în secțiile de votare fără toate elementele de identificare cerute de lege (fără adresa e-mail sau cu date de contact incorecte).


”Există posibilitatea apariției unor dificultăți sau disfuncționalități tehnice, de natură strict obiectivă, în operarea tabletelor (pene de curent, căderea semnalului de internet, defectarea acestora etc. sau situații punctuale unde există riscuri de securitate, ce pot afecta desfășurarea procesului în condiții de siguranță a procesului (zone de conflict). Există, de asemenea, posibilitatea, evidențiată cu prilejul scrutinelor anterioare, a unor incidente care pot facilita crearea unui mediu și a unei atitudini ostile la adresa membrilor secțiilor de votare, respectiv genera o serie de abuzuri, atât verbale, cât și fizice, împotriva acestora”, a mai spus Iulian Ivan.

Pe 6 noiembrie, Ministrul Afacerilor Externe a dispus transmiterea unei circulare către misiunile diplomatice, prin intermediul căreia a identificat și recomandat linii de acțiune care vizează: 

  • intensificarea demersurilor de comunicare pe toate canalele disponibile, inclusiv social media, pentru promovarea posibilității exercitării dreptului de vot pe durata a trei zile, pentru facilitarea distribuirii fluxului de alegători și evitarea aglomerării secțiilor de votare pe parcursul ultimei zile (duminică);
  • asigurarea unui număr optim de cabine de vot (cel puțin un număr egal cu numărul membrilor birourilor secțiilor de votare), în măsura în care spațiul o permite, pentru facilitarea gestionării unui flux ridicat de alegatori;
  • asigurarea, în măsura posibilităților, a coordonării la nivelul fiecărei misiuni a comunicării în timp real a fluxurilor de votanți la nivelul secțiilor de votare din circumscripția acestora și, dacă este cazul, redirecționarea alegătorilor către secții de votare din apropiere cu flux redus de votanți;
  • asigurarea că toți membrii desemnați în birourile secțiilor de votare, inclusiv reprezentanții partidelor politice cât și membrii supleanți se vor acredita pe lângă AEP astfel încât să poată îndeplini atribuțiile de operator de calculator (operarea tabletelor).
Demersurile se realizează individual de către fiecare membru în parte prin promovarea unui test online pe o platformă gestionată de către STS, urmând ca rezultatele să fie comunicate către AEP și, în baza acestora, să se emită deciziile de acreditare. MAE subliniază că nu poate decât să le solicite parcurgerea acestui demers, neavând posibilitatea de a îi obliga să facă acest lucru și nici competența de a îi certifica pe aceștia.