EurActiv România lansează proiectul ”We develop! – Romanian initiative on International Development Cooperation” - o inițiativă în domeniul dezvoltării internaționale.

Context

Domeniul dezvoltării internaționale este foarte puțin cunoscut în România. Deși au fost organizate în trecut o serie de importante evenimente publice dedicate, cum ar fi conferința Millenium Goals din 2009 susținută de Alteța sa Regală Prințul Moștenitor Haakon al Norvegiei,principalele priorități specifice pentru acest subiect continuă să rămână în afara agendei publice.

În acest context, luând în considerare eforturile europene din acest domeniu, precum și rolul României de donator de asistență pentru dezvoltare, există o nevoie urgentă de a ajunge la publicul general și la actori relevanți prin campanii dedicate de informare și creștere a conștientizării.

Obiective

Principalele obiective ale proiectului sunt:

• Creșterea conștientizării privind dezvoltarea internațională, inclusiv în ceea ce privește prioritățile, realizările și acțiunile globale, europene și naționale, în rândul cetățenilor români, al instituțiilor publice și al organizațiilor societății civile, prin intermediul unei campanii media dedicate.

• Promovarea acțiunilor publice, private, academice și civice din domeniul dezvoltării internaționale prin intermediul asigurării vizibilității media a evenimentului 2015 Romanian Development Camp.

Activități

• O campanie media de patru luni susținută prin intermediul unei secțiuni specializate pe EurActiv.ro și promovarea sa pe HotNews.ro și social media. Campania va consta în analize, interviuri, dezbateri online și rapoarte de analiză din domeniul dezvoltării internaționale.

• Acoperire media pentru evenimentul 2015 Romanian Development Camp. Acesta va avea loc în iulie, 2015 și va fi orgtanizat de Ministerul Afacerilor Externe și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND).

Parteneri

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) și HotNews.ro.

 

Acest proiect face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României. Organizația EurActiv România este singura responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene.

This project is part of Romania's national work plan for the European Year for Development 2015 and is being financed by the European Commission and the Ministry of Foreign Affairs of Romania. The contents of this material are the sole responsibility of EurActiv Romania and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.