EurActiv România este partner alături de Institutul European din România într-un proiect desfășurat sub coordonarea Eurofound. Inițiativa urmărește realizarea unor studii, analize și puncte de vedere privind domeniul relațiilor industriale și al condițiilor de muncă.

Context

Corespondenții naționali din cadrul Eurofound și partenerii din rețeaua europeană de corespondenți se ocupă lunar de realizerea unor studii, analize și puncte de vedere privind activitățile din domeniul relațiilor industriale și condițiilor de muncă din fiecare țară. Echipa de cercetători români însărcinată cu realizarea livrabilelor garantează o acoperire eficientă a tuturor domeniilor de observare, contribuind la buna cunoaștere, la nivel european, a evoluțiilor din România referitoare la ocuparea forței de muncă și politicile sociale conexe.

Proiectul durează patru ani.

Parteneri
Proiectul este implementat în România de Institutul European din România, EurActiv Network SRL și Freedom House România.

Finanțator
Proiectul este este finanțat și desfășurat sub coordonarea Fundației Europeane pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă (Eurofound). Eurofound este o agenție tripartită a Uniunii Europene, având rolul de a furniza informații în domeniul politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă.