EurActiv România este partner alături de Institutul European din România într-un proiect desfășurat sub coordonarea Eurofound. Inițiativa urmărește realizarea unor studii, analize şi puncte de vedere privind domeniul relaţiilor industriale şi al condiţiilor de muncă.

Context

Corespondenții naţionali din cadrul Eurofound şi partenerii din reţeaua europeană de corespondenţi se ocupă lunar de realizerea unor studii, analize şi puncte de vedere privind activităţile din domeniul relaţiilor industriale şi condiţiilor de muncă din fiecare țară. Echipa de cercetători români însărcinată cu realizarea livrabilelor garantează o acoperire eficientă a tuturor domeniilor de observare, contribuind la buna cunoaştere, la nivel european, a evoluţiilor din România referitoare la ocuparea forţei de muncă şi politicile sociale conexe.

Proiectul durează patru ani.

Parteneri
Proiectul este implementat în România de Institutul European din România, EurActiv Network SRL și Freedom House România.

Finanțator
Proiectul este este finanțat și desfășurat sub coordonarea Fundaţiei Europeane pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă (Eurofound). Eurofound este o agenţie tripartită a Uniunii Europene, având rolul de a furniza informaţii în domeniul politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă.