EurActiv Romania este partenerul principal al unui proiect finanțat de Comisia Europeană, DG Competition, care vizează pregătirea judecătorilor europeni în domeniul aplicării în prival al dreptului concurenței.

Context

Aplicarea în privat are o importanța crucială pentru asigurarea respectării regulilor de concurență. În acest sens, studii dezvoltate de instituții academice și Comisia Europeană au arătat existența a numeroase obstacole în calea aplicării eficiente și uniforme a dreptului concurenței în spațiul Uniunii Europene. Ca urmare a acestor semnale, Comisia Europeană a declanșat în iunie 2013 o reformă legislativă ambițioasă, menită să elibereze calea și să asigure aplicarea în privat a regulilor de concurență într-o manieră congruentă cu spiritul acestora și cu evitarea afectării aplicării publice. Însă, dezvoltarea legislativă, în absența unor inițiative de pregătire pentru judecători, nu poate produce decât un progres limitat. În acest sens, o multitudine de programe de pregătire pentru judecători au fost dezvoltate în Uniunea Europeană și numeroase ghiduri practice, rapoarte și cărți de specialitate au fost publicate. În pofida, potențialului inițial al acestor instrumente, realitatea rezultatelor acestora a constat în producerea unor efecte discontinue în statele membre, saturând domeniul cu materiale de pregătire fără a asigura răspândirea unifomă a beneficiilor aduse. În acest fel, multiplicarea materialelor de pregătire în domeniul aplicării în privat a dreptului concurenței în contextul regresiei acesteia în practica judiciară a dovedit nevoia pentru o soluție inovativă.

Obiective

Proiectul va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor, interpretării și aplicării dreptului european în materia concurenței, în particular în ceea ce privește aplicarea în privat, prin crearea și diseminarea unui modul video de pregătire. Totodată, inițiativa va facilita cooperare și schimb de experiență în domeniu la nivel european prin intermediul unei platforme online specializate care să ofere soluții eficiente de comunicare.

 

  • Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  • Îmbunătățirea cunoștințelor judecătorilor europeni în ceea ce privește practicile anticoncurențiale, evaluarea prejudiciului și obstacole procedurale;
  • Facilitatea dezvoltării unei soluții de pregătire pentru judecători europeni în domeniul aplicării în privat a dreptului concurenței, prin crearea unui modul video de pregătire online adaptat la nevoile reale ale actorilor judiciari;
  • Îmbunătățirea cooperării și promovarea schimbului de experiență între judecători europeni și profesioniști juridici în domeniul dreptului concurenței prin dezvoltarea unei platforme online specializate, care să ofere soluții eficiente de comunicare.

 

Activități

În concordanță cu aceste obiective, activitățile principale ale proiectului se vor desfășura într-un interval temporal de 16 luni și vor consta în:

 

  • Dezvoltarea curriculei de training (Februarie – Mai 2015);
  • Dezvoltarea platformei pentru transmiterea live a evenimentelor, găzduirea modului și a forumului pentru judecători și experți juridici (Martie – Iunie 2015);
  • Două seminarii de pregătire, fiecare cu 15 magistrați, în București și Bruxelles, pentru înregistrarea materialelor modulului (iunie – septembrie 2015);
  • Dezvoltarea și diseminarea modului de pregătire (iulie 2015 – februarie 2016);
  • Conferință de încheiere, în București, pentru promovarea modulului (martie 2016).

 

Parteneri

Proiectul este implementat de Asociația Actorilor Europeni (EurActiv România) și Fondation EurActiv și este susținut de Asociația Judecătorilor Europeni de Concurență (AECLJ).

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, DG Concurență.

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Organizația EurActiv România este singura responsabilă de conținutul său și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene.