EurActiv România a lansat în parteneriat cu HotNews.ro primul proiect din România de monitorizare a aplicării sentințelor definitive.

Context

Proiectul pilot "Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive – o condiție prealabilă a statului de drept” reprezintă o inițiativă civică de sensibilizare a opiniei publice și de promovare a aplicării eficiente a hotărârilor judecătorești definitive. Inițiativa presupune crearea unui mecanism interactiv de monitorizare care răspunde necesității semnalării și conștientizării publice cu privire la modul defectuos în care sunt aplicate și respectate deciziile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată românești nepuse în aplicare, precum și procedurile de confiscare și recuperare a prejudiciului cauzat statului român.

Obiective

Scopul general al acestui proiect este sprijinirea și încurajarea autorităților judiciare în identificarea și limitarea vulnerabilităților sistemului de justiție românesc dar și asigurarea transparenței efective prin facilitarea accesului la informațiile relevante în acest domeniu.

Obiectivele specifice vizate de acest proiect sunt:

  • Facilitarea accesului publicului larg la informațiile referitoare la deciziile definitive ale curților și încurajarea aplicării procedurilor de confiscare extinsă și recuperare a prejudiciului prin intermediul unei platforme on-line dedicate acestei inițiative;
  • Încurajarea participării civice la actul de justiție prin intermediul promovării inițiativelor de tip watchdog prin încurajarea cetățenilor și companiilor de a împărtăși propriile experiențe pe acest subiect și de a furniza, echipei de implementare formată din jurnaliști de investigație experimentați, informațiile necesare pe acest subiect;
  • Identificarea și incurajarea exemplelor de bune practici dar și a vulnerabilităților din acest domeniu și diseminarea acestora prin intermediul unui raport care va conține cazurile relevante postate de-a lungul celor șase luni de implementare pe platforma on-line.

Activități

Proiectul are o durată de implementare de șase luni (septembrie 2014 – februarie 2015), iar principalele activități constau în:

  • Managementul general al proiectului (septembrie 2014)
  • Dezvoltarea și administrarea platformei on-line (octombrie 2014 – februarie 2015)
  • Dezvoltarea și promovarea unei campanii on-line și off-line de conștientizare în rândul publicului (octombrie 2014 – februarie 2015)
  • Diseminarea rezultatelor prin intermediul unui raport (ianuarie –februarie 2014)

Parteneri

Inițiativa este derulată în parteneriat de Asociația Actori Europeni și HotNews.ro.