Începând din 2019, comunitatea de limbă germană din Belgia a realizat un experiment deliberativ care implică cetățenii în decizii. Modelul poate fi adaptat la alte niveluri ale administrației, potrivit fostului șef al Parlamentului regional.

 • Acest articol este parte din Special Report O privire asupra experimentelor democratice din întreaga Europă |A look at democratic experiments across Europe

  Modelul deliberativ în comunitatea vorbitoare de limbă germană, o regiune mică cu puteri legislative din estul Belgiei, constă în adunări ale cetățenilor care deliberează pe subiecte alese de un consiliu permanent al cetățenilor, care este responsabil de gestionarea procesului.

  Până în prezent, cetățenii atrași de lot au fost chemați să delibereze cu privire la patru teme: îngrijirea persoanelor în vârstă, educația incluzivă, locuințele accesibile și provocările digitalizării. Adunarea este rugată în prezent să abordeze problema integrării migranților, ultima dezbatere a actualei legislaturi înainte de alegerile de anul viitor.

  „Sunt destul de sigur că vom continua experimentul” în următoarea legislatură, a declarat Karl-Heinz Lambertz, fost președinte al Parlamentului regiunii și membru al Congresului autorităților locale și regionale al Consiliului Europei. „Dialogul cu cetățenii a devenit unul dintre pilonii activității noastre”, a afirmat acesta. Un consiliu permanent Potrivit lui Min Reuchamps, profesor de științe politice la Université Catholique de Louvain (UCLouvain), procesul deliberativ al regiunii are „trăsătura distinctivă” de a avea un consiliu permanent al cetățenilor, diferențiindu-l de experiențele similare care au loc în alte regiuni europene. Consiliul cetățenilor este format din persoane care au participat la adunările cetățenilor și care fac parte din consiliu timp de 18 luni.

  „Acest organism are două misiuni. Acesta stabilește agenda adunării cetățenilor și monitorizează activitatea adunării cetățenilor după ce și-a formulat recomandarea”, a explicat Min Reuchamps, adăugând că etapa de monitorizare este deosebit de importantă pentru a se asigura că recomandările sunt puse în aplicare. Karl-Heinz Lambertz a declarat că, până acum, procesul a avut succes, deși consumă timp și resurse, și că Parlamentul a lansat un proces pentru a îmbunătăți temeiul juridic al exercițiului.

  Îmbunătățirea procesului

  Una dintre principalele probleme rezidă în subreprezentarea tinerilor și a membrilor comunității marginalizate în adunările cetățenilor și în consiliul permanent. Parlamentul lucrează în prezent pentru a se asigura că populația este bine reprezentată în ceea ce privește genul, vârsta și mediul. Cu toate acestea, Karl-Heinz Lambertz a afirmat că „vom lupta întotdeauna să atingem un anumit public care este deja departe de viața politică”.

  „Cel mai bun mod este ca oamenii care au luat parte la proces să vorbească despre experiență și să motiveze alte persoane”, a adăugat el. Potrivit lui Min Reuchamps, deși procesul poate fi îmbunătățit, experimentul este „foarte recent” și realizarea întregului său potențial va dura ani de zile. „Suntem încă în faza incipientă a acestui proces, așa că ar trebui să-i acordăm încă timp”.

  Extindere Între timp, modelul din estul Belgiei a fost deja adoptat de orașul german învecinat Aachen, unde în 2022 a fost înființată o adunare a cetățenilor cu un temei juridic și o structură organizatorică permanentă. Aceasta va începe deliberarea în cursul acestui an. Întrebat dacă acest model deliberativ ar putea fi aplicat și la o scară mai largă, Karl-Heinz Lambertz a spus că „cel mai scurt răspuns este da”.

  „Democrația deliberativă poate funcționa la toate nivelurile, dar trebuie făcută în profesional și cu toate mijloacele necesare”, a spus acesta, adăugând că experimentele deliberative trebuie adaptate la nivelul administrației la care sunt efectuate. Min Reuchamps a fost de acord că procesul trebuie contextualizat. „Este foarte important ca fiecare comunitate, fiecare oraș, fiecare regiune, fiecare țară, atunci când fac ceva de acest tip, să se asigure că este adaptat pentru ei”, a spus el.