Uniunea Europeană își intensifică eforturile de promovare a implicării civice și a participării politice printr-o nouă inițiativă care vizează tinerii din țările terțe prin intermediul Planului de acțiune pentru tineret.

Planul a fost prezentat pentru prima dată în octombrie de către Comisia Europeană în încercarea de a „spori vocea și conducerea” tinerilor în procesul decizional în cadrul acțiunii externe a blocului pentru perioada 2022-2027. 

În luna noiembrie, Consiliul UE a convenit asupra concluziilor privind noua inițiativă și a invitat Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre „să integreze participarea și implicarea semnificativă a tinerilor în forurile internaționale și la nivel multilateral, regional, național și local”. 

Tineri nu sunt reprezentați

În timp ce tinerii reprezintă 16 % din populația globală, participarea lor la procesele decizionale rămâne relativ scăzută. În prezent, doar 1,6 % dintre membrii parlamentelor din întreaga lume au 20 de ani și mai puțin de 12 % au 30 de ani, potrivit Comisiei. 

„Trebuie să creăm un nou sentiment de parteneriat cu tinerii din întreaga lume”, a declarat vicepreședinta Comisiei pentru democrație, Dubravka Šuica, în timp ce a prezentat planul, care face parte din activitățile UE pentru Anul European al Tineretului. 

Planul de acțiune pentru tineret

Planul a fost creat împreună cu Consiliul de sondare a tinerilor, o organizație formată din 25 de tineri din diferite regiuni ale lumii, și este un „răspuns la apelul copiilor și tinerilor de a obține mai multă participare și incluziune”, a afirmat comisara. 

În opinia sa, planul poate contribui și la abordarea tranziției demografice actuale și la „capacitarea copiilor și tinerilor din întreaga lume”. 

Planul Comisiei include lansarea unei inițiative în valoare de 40 de milioane EUR pentru a sprijini organizațiile conduse de tineri să promoveze reforme electorale și democratice. În plus, acesta include 10 milioane EUR pentru finanțarea inițiativelor conduse de tineri în țările partenere, axate pe dezvoltarea durabilă. 

Dincolo de „gândirea deziderativă”

În cursul unei dezbateri din 17 noiembrie, deputații în Parlamentul European au salutat planul, dar au subliniat și dificultățile legate de punerea în aplicare a acestuia în țările terțe. 

Sabine Verheyen, președinta Comisiei pentru cultură și educație, a subliniat necesitatea de a se asigura că planul nu rămâne doar pe hârtie. 

„Aș dori să transmit un mesaj clar că acest plan nu ar trebui să rămână doar un cadru pentru o gândire fantezistă, ci mai degrabă ideile sale trebuie să fie puse în aplicare pe teren”, a spus Sabine Verheyen. 

Răspunzându-i dnei Sabine Verheyen, comisara pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a fost de acord că, în prezent, planul „este doar pe hârtie”, dar a adăugat că Comisia va depune eforturi pentru a „transforma acest plan într-o realitate pe teren”, cu ajutorul consiliilor de sondare a tinerilor din delegațiile UE.