Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) a lansat brief-ul "Valori europene în contextul Președinției României la Consiliul UE”, despre importanța și provocările cu care valorile europene se confruntă în spațiul comunitar.

Lansat luni sub egida Platformei RO2019 a societății civil, documentul trece în revistă tema valorilor europene în construcția europeană și propune o serie de recomandări din partea societății civile, cu mai puțin de o lună înainte de preluarea Președinției Consiliului UE de către România, la începutul anului 2019:

  • Valorile pro-europene și pro-democratice trebuie susținute activ de guvernele europene și organizațiile societății civile, într-un context de regres continental al încrederii în mecanismele democratice.
  • Drepturile omului, statul de drept, pluralismul, libertatea, demnitatea umană trebuie considerate valori nenegociabile și trebuie promovate de către toți actorii scenei politice.
  • Comisia Europeană trebuie să instituie un mecanism suplimentar de evaluare juridică a legilor adoptate pentru transpunerea Directivelor europene, astfel încât guvernele să nu poată folosi legiferarea la nivel național pentru a limita spectrul activităților societății civile.
  • Guvernele naționale care inițiază acțiuni contrare prevederilor Articolului 2 TUE trebuie invitate de Comisia Europeană pentru clarificări, în cazul în care mecanismele interne de checks and balances nu reacționează în fața derapajelor.
  • Comisia Europeană ar putea iniția un program european comun de educație civică, apelând la expertiza societății civile, ținând cont de faptul că segmentele cele mai dezamăgite de funcționarea democrației sunt tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani.
  • Un viitor Instrument al Valorilor Europene și alte programe de finanțare dedicate prezervării cetățeniei democratice și europene trebuie decuplate de la guvernele naționale, pentru a edifica un spațiu civic independent.
  • Comisia Europeană poate extinde măsurile pentru a contracara centrele de fakenews și discurs anti-democratic, alături de un program de stimulare a jurnalismului independent.
  • Comisia Europeană trebuie să instituie un mecanism de intervenție rapidă pentru atacurile împotriva societății civile în sens larg, astfel încât sindicatele, universitățile sau ONG-urile aflate în dificultate să se poată adresa UE pentru consultanță juridică și conservarea unui spațiu civic protejat de ingerințe nelegitime.
Documentul poate fi consultat aici.