Consiliul UE a aprobat marți forma finală a propunerii Comisiei de creare a unui sistem european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați.

Acest sistem central are scopul de a îmbunătăți schimbul de informații, prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride care au făcut obiectul unei condamnări.

Principalele caracteristici ale sistemului ECRIS: 

  • Baza de date va fi disponibilă online, iar autoritățile vor putea lansa cu ușurință căutări cu ajutorul unui sistem de căutare de tip ”rezultat pozitiv/negativ”: rezultatul pozitiv va indica statele membre de la care se poate obține cazierul judiciar complet al unei anumite persoane.
  • Sistemul va conține numai informații privind identitatea, inclusiv date dactiloscopice și, dacă sunt disponibile, imagini faciale.
  • Sistemul va fi administrat de eu-LISA, agenția UE responsabilă cu gestionarea sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție.
  • Pe lângă utilizarea în scopul procedurilor penale, sistemul se poate utiliza și în alte scopuri care au fost aprobate, ca de exemplu atunci când se face o verificare pentru a atesta că persoanele pot lucra cu copiii sau pentru a obține un permis, cum ar fi permisul de armă de foc.
”Noul sistem va accelera și va simplifica demersurile autorităților de aplicare a legii de identificare a resortisanților țărilor terțe care au fost condamnați anterior în UE, printr-o simplă căutare în ECRIS. Se va îmbunătăți astfel cooperarea polițienească și judiciară în vederea combaterii criminalității și a terorismului pe întreg teritoriul UE, Europa devenind un loc mai sigur pentru toți cetățenii săi”, a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.