Parlamentul European și Consiliul au ajuns joi la un acord cu privire la cea de-a doua propunere a Comisiei menită să extindă lista substanțelor chimice cancerigene recunoscute la locul de muncă.

Prin acest acord, opt substanțe chimice cancerigene suplimentare vor fi incluse în domeniul de aplicare al Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, inclusiv gazele de evacuare ale motoarelor diesel, anunţă Comisia Europeană.

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus la vot în plenul Parlamentului European.

Lupta împotriva cancerului cauzat de condițiile de muncă și crearea unor locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase reprezintă o prioritate pentru actuala Comisie și un principiu fundamental al Pilonului european al drepturilor sociale.

Datele existente arată că această abordare este justificată: responsabil pentru 52 % din ansamblul deceselor provocate de condițiile de muncă, cancerul rămâne cel mai important "ucigaș tăcut" la locul de muncă. Deși majoritatea statelor membre au stabilit valori-limită de expunere la nivel național pentru multe substanțe chimice cancerigene, unele state membre sunt mai puțin exigente. Aceasta înseamnă că lucrătorii nu beneficiază de o protecție echivalentă în ansamblul pieței unice și că nu există condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

Având în vedere evoluția constantă a cunoștințelor științifice referitoare la substanțele chimice cancerigene, Comisia sprijină actualizarea continuă a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (Directiva 2004/37/CE).

"Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord referitor la un set de norme care vizează încă opt substanțe chimice cancerigene, inclusiv gazele de evacuare ale motoarelor diesel. Se va asigura astfel o mai bună protecție pentru peste 20 de milioane de lucrători din Europa. În special, vor beneficia de această protecție lucrătorii din industria chimică, metalurgică și din industria automobilelor, conducătorii auto profesioniști, lucrătorii din construcții și lucrătorii din sectorul depozite – magazii si platforme portuare. În același timp, acordul va permite ca piața noastră internă să fie mai simplă și mai echitabilă, acordându-se o atenție deosebită întreprinderilor mici și microîntreprinderilor pentru a le ajuta să respecte normele de sănătate și siguranţă", a declarat Marianne Thyssen, comisarul  pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă.

Comisarul european şi-a exprimat speranţa că acordul va fi aprobat rapid, pentru "a preveni peste 100.000 de decese cauzate de cancer în următorii 50 de ani".