Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2023 este de 18.891.066, cu 984 mai puțini față de ultima informare publică.

Anterior, în Registrul electoral figurau 18.892.050 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor ( DGEP).

AEP spune că, în perioada 01-31 ianuarie, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

- 25.390 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

- 29 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 97 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 este de 19.235, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către AEP, pe baza comunicării DGEP.

Ca urmare a importului de date de la DGEP au apărut 5.103 alegători noi.

Din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.068.920 au domiciliul sau reședința în țară, iar 822.146 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.