Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie va începe pe 10 mai și se încheie pe 7 iunie, anunță Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toți competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv și echidistant. 

Posturile de radio și de televiziune au obligația să comunice Consiliului Național al Audiovizualului implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în data de 30 aprilie.

Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora. 

În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat. 

Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

Conținutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerințe: 5 a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;

b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Mai multe detalii despre prevederile care se aplică în timpul campaniei - AICI.