Cliențți care au neclarități privind modul de facturare a gazelor naturale sau energiei electrice se pot adresa autorităților dacă răspunsul formulat de furnizor nu a adus clarificările necesare, spune autoritatea de reglementare în domeniul energiei

ANRE a anunțat miercuri că a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale pentru a verifica dacă facturile emise cuprind informații corecte, transparente, clare și complete referitoare la plafonarea prețului final al energiei electrice și al gazelor naturale precum și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației. De asemenea, autoritatea verifică și dacă firmele răspund, în termenul legal, reclamațiilor consumatorilor referitoare la facturi, dacă plătesc compensațiile aferente în cazul depășirii termenului și dacă emit facturi cu decontul final de lichidare în cazul schimbării furnizorului.

Acțiunea de control are loc în contextul discuțiilor privind aplicarea schemei de susținere a consumatorilor casnici ca urmare a creșterilor foarte mari ale prețurilor la gaze naturale și electricitate.

Ministrul energiei Virgil Popescu a cerut recent și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să pornească acțiuni de control în ceea ce privește aplicarea legii privind compensarea facturilor și plafonarea prețurilor. 

„Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicații clare și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real. În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată”, spun reprezentanții ANRE.

ANRE recomandă clienților să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale; să solicite citirea lunară a contorului; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat și ulterior regularizarea acestuia; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor.

Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioadă de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

„Precizăm că, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare”, se mai arată în comunicatul autorității de reglementare.

Consumatorii pot apela call-centerul ANRE la numărul 0374554265 (telefon cu tarif normal în rețeaua Orange, apelabil din toate rețelele) și la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele).

De asemenea, consumatorii pot depune petiții pentru aspecte care țin de încălcarea cadrului de reglementare și a legislației primare incidente, prin intermediul rubricii Petiții pe pagina web a ANRE.