Forestierii au recoltat anul trecut un volum brut de 18,904 milioane metri cubi de lemn, cu 558.000 metri cubi mai puțin decât în 2018, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, citate de Agerpres.

Pe specii forestiere, rășinoasele reprezintă 36,8% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, fagul 34%, stejarul 10,2%, diverse specii tari (salcâm, paltin, frasin, nuc etc.) 11,5% și diverse specii moi (tei, salcie, plop etc) 7,5%.

Anul trecut, volumul de masă lemnoasă recoltată a fost cu 4,3% mai mare decât în 2015, potrivit datelor INS.

Lemnul recoltat a fost destinat în proporție de 95,5% persoanelor juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră și în proporție de 4,5% persoanelor fizice care pot exploata lemn din pădurile pe care le au în proprietate.

În 2019, s-au recoltat 12,583 milioane metri cubi de lemn din pădurile proprietate publică, reprezentând 66,6% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, restul fiind recoltat din pădurile proprietate privată (29,6%) și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier (3,8%).

Comparativ cu anul 2018, volumul de lemn recoltat din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier a scăzut cu 16,4%, din pădurile proprietate privată a scăzut cu 4,9%, din păduri proprietate publică a statului cu 1,3% și din păduri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale cu 0,2% .

Anul trecut, produsele lemnoase principale au reprezentat 70,7% din volumul total de masă lemnoasă recoltată, produsele lemnoase secundare 20,8% și produsele lemnoase de igienă 8,5%. Comparativ cu anul 2018, volumul de masă lemnoasă recoltată din produse de igienă a scăzut cu 6,6%, din produse principale cu 3% și din produse secundare cu 0,9%.

Acțiunile de recoltare a arborilor din pădure, în vederea valorificării lemnului și pentru asigurarea condițiilor favorabile de dezvoltare a arboretelor, s-au desfășurat prin executarea de tăieri.

În 2019, s-au efectuat tăieri de conservare pe 58,6% din suprafața totală parcursă cu tăieri, tăieri de regenerare în codru pe 39%, tăieri de regenerare în crâng pe 2,1% și tăieri de substituiri-refacere a arboretelor slab productive și degradate pe 0,3%.

Suprafețele de pe care s-a recoltat în totalitate lemnul au fost cele cu tăieri rase (4,7% din suprafața parcursă cu tăieri de regenerare în codru), urmând ca suprafețele respective să fie reîmpădurite sau utilizate în alte scopuri silvice.