Inspecția Muncii din landul Austriei Inferioare a efectuat pe 16 iunie un control la o fermă, în urma apariției în mass-media a unor infomații privind condițiile în care muncesc mai mulți români și a sesizării Ambasadei României la Viena.

”Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma apariției în mass-media a unor informații cu privire la situația unor cetățeni români care își desfășoară activitatea în cadrul unei ferme agricole din landul Austriei Inferioare, Republica Austria, și care semnalau condiții dificile de muncă și nerespectarea de către angajator a clauzelor contractuale, Ambasada României la Viena s-a autosesizat și a întreprins demersuri, în regim de urgență, atât pe lângă autoritățile locale, cât și pe lângă sindicatele specifice, solicitând verificarea aspectelor semnalate și remedierea acestora. De asemenea, reprezentanții misiunii diplomatice au contactat unul dintre cetățenii români angajați în cadrul fermei menționate pentru a obține detalii suplimentare cu privire la problemele cu care se confruntă aceștia”, informează MAE.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Ambasada României la Viena, Inspecția Muncii din landul Austriei Inferioare a efectuat un control la ferma în cauză în data de 16 iunie.

Raportul acestui control urmează să fie publicat.

De asemenea, misiunea diplomatică a întreprins demersuri și cu privire la un alt caz în care un cetățean român, angajat într-o altă fermă din Republica Austria, a reclamat nerespectarea clauzelor contractuale de către angajatorul austriac. Astfel, misiunea diplomatică a sesizat autoritățile competente austriece, solicitând verificarea aspectelor semnalate.

Ambasada României la Viena este în dialog constant atât cu cetățenii români din cadrul celor două ferme, cât și cu autoritățile austriece, în vederea verificării aspectelor semnalate și a remedierii acestora și este pregătită să acorde asistența consulară conform competențelor legale și cu stricta respectare a legislației naționale și a statului de reședință.