Un referendum care e inițiat de o putere dictatorială și distructivă și care încalcă valorile democratice și de demnitate umană cele mai elementare, nu poate fi susținut, spune Biserica Evanghelică din România, fără a da sfaturi privind votul.

În ultimele zile Bisericii Evanghelice din România (BECAR) i-a fost pusă adesea întrebarea privind un apel instituției legat de referendumul din 6-7 octombrie, astfel că instituția anunță că nu va avea "o poziție oficială",din moment ce Sinodul, în calitate de organ suprem și competent în acest sens, se întrunește abia în noiembrie. De asemenea, Biserica Evanghelică "nu a simțit chemarea până în prezent să-și exprime opinia în legătură cu un referendum", așa că adresează credincioșilor "un cuvânt":

"Dragi frați și surori,

Împărtășim două idei de bază cu voi:

1. Doar motivații pozitive găsim în favoarea căsătoriei ca o comunitate de viață între un bărbat și o femeie.

Situația este clară d.p.v. biblic și teologic. Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Fiul și Apostolii, animați de spiritul lui Dumnezeu, văd în aceasta creația și rânduiala sfântă a lui Dumnezeu, care trebuie respectată și cinstită. Voia lui Dumnezeu devine evidentă pentru noi oamenii. O lume fără această rânduială sfântă a lui Dumnezeu este de neconceput. Ea este temelia pentru societatea creștină. B.E.C.A.R. învață, trăiește și propovăduiește această rânduială sfântă și creatoare de viață a lui Dumnezeu, fără echivoc.

2. Motive importante, negative vorbesc împotriva participării la referendum.

Căsătoria nu este contestată și nu trebuie apărată. Nici chiar referendumul nu va aduce vreo modificare substanțială. Căsătoria este și rămâne ancorată în Codul Civil.

Majoritatea parlamentară și Guvernul atrag atenția asupra unei teme de formă. Scopul este de a distrage atenția de la propria corupție, violarea a justiției, a nepotismului, ostilității față de UE și democrație. Face abuz de buna credință a  populației României pentru a se prezenta drept mântuitorii și salvatorii credincioșiei și prosperității țării. Polarizează și politizată o inițiativă creștină pentru a discredita adversarii politici. Acceptă alternativa unei divizări a populației religioase creștine. Propagă sloganuri populiste, naționaliste, dictatoriale, care nu sunt demne de o biserică. Pentru un asemenea scop biserica noastră ne este prea prețioasă.

Curajul mărturisirii. nu se găsește de partea celor care sunt de partea majorității și se lasă manipulați. Curajul mărturisirii este de găsit acolo, unde se afirmă: „așa nu!” O biserică cu o coloană dreaptă, aceasta este B.E.C.A.R.. Aduceți-vă aminte de poziția Sinodului față de distrugerea mediului cu cianură sau prin fracking sau față de refugiați. Considerăm că biserica noastră caută posibilități de a oferi sprijin duhovnicesc căsătoriilor și familiilor. Ea se angajează împotriva destrămării căsătoriei și a familiei prin despărțire, emigrare și îndepărtare de credință. Ea sprijină educația și cunoașterea și oferă locuri de muncă și sens îngemănate cu credință și inițiativă, fantezie și creativitate.

Ca biserică cu limba de propovăduire germana suntem parte integrantă a minorității germane. Suntem singura minoritate, care a fost membru constitutiv la întemeierea României Mari din 1918. Noi suntem minoritarii, care suntem defăimați și în mod continuu, în special în activitatea educațională, împiedicați și colportați de reprezentanții guvernului și majorității parlamentare. Din ianuarie al acestui an așteptăm un răspuns al Parlamentului român și al Bisericii Ortodoxe privind ziua libertății religioase și a valorilor credinței și libertății de exprimare cât și a toleranței. Referendumul poate fi organizat în grabă, în câteva săptămâni. Ceea ce a fost posibil acum 450 de ani la Turda, este astăzi pur și simplu ignorat. Se pune întrebarea legată de valorile adevărate și a unui ecumenism dincolo de vorbe. Noi susținem credința în Dumnezeu, libertatea și toleranță față de  minorități.

Urmând apelul Apostolului Pavel din 1.Tes.5,21: "Puneți la încercare toate lucrurile, păstrați ceea ce este bun," noi susținem că BECAR protejează, promovează și cinstește căsătoria și familia.

Un referendum care este inițiat de o putere dictatorială și distructivă și care încalcă valorile democratice și de demnitate umană cele mai elementare, nu poate fi susținută.

Sub semnul libertății evanghelice și în anul libertății evanghelice în B.E.C.A.R., fiecare este liber după buna credință și conștiință să participe sau nu la referendum".