Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a decis sâmbătă ce noi restricții vor fi impuse în Capitală, începând din ziua următoare. Rata de infectare în București se apropie de 7 cazuri la mia de locuitori.

Deciziile sunt în conformitate cu hotărârea de joi a Guvernului privind introducerea a noi restricții în România, iar prefectura precizează că, în funcție de evoluția situației epidemiologice, se vor putea institui măsuri suplimentare.

Pe lângă noile intervale de timp în care este permisă circulația persoanelor și activitatea magazinelor, hotărârea introduce cerințe adresate administratorilor de centre comerciale și de piețe, precum și STB și Metrorex privind numărul maxim de persoane și menținerea distanței între acestea.

De asemenea, sunt interzise orice fel de evenimente culturale, atât în interior, cât și în exterior.

*****************

Potrivit Prefecturii Capitalei, începând de duminică, de la ora 00.00, vor fi luate următoarele măsuri pentru 14 zile, urmând să fie reevaluate la finalul perioadei sau la atingerea ratei de infectare de 7,5:

1. Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00-5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00-05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112.

Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.

Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sărbătorii Pesah se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în data de 28.03.2021, în intervalul orar 20.00-22.00.

Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paștelui Catolic, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 03.04.2021 – 04.04.2021, în intervalul orar 20.00-02.00.

2) Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul 05.00-18.00 în zilele de vineri, sâmbăta și duminica. În zilele de luni-joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00-21.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 locuitori.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21,00-05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00-05.00 în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Tot prin excepție de la prevederile de mai sus unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Totodată, s-a hotărât să se suspende activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

3) Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încat să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.

4) Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

5) STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

Se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborarea pe ușa din spate.

STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.

6) Metrorex S.A. va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

S-a hotărât că în unitățile de învățământ participarea la ore să se desfășoară astfel:

Cu prezență fizică pentru:

- toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,

- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;

Este permisă organizarea cu prezența fizică în unitățile de învățământ a următoarelor activități:

- simulările examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;

- evaluările naționale.

Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

7) S-a hotărât interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.

Totodată, s-a hotărât interzicerea activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități.

Este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

8) Este interzisă organizarea și desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.

Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.

Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice.

Alte excepții:

1.Cabinetele medicale, inclusiv stomatologice nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici.

2. Scoaterea animalelor de companie în fața locuinței este permisă, cât timp persoana nu se deplasează în nicio altă parte și prezintă dovada că locuiește în imobilul în fața căruia se află.

3. Victimele violenței familiale se pot deplasa la secțiile de poliție sau la centrele de primire, ca de altfel, orice persoană care este în situația de a fi nevoită să iasă din casă pentru a își proteja viața sau integritatea fizică, a sa sau a persoanelor pe care le are în grijă.

4. Pentru vaccinare, este permisă deplasarea.