Guvernul a aprobat vineri Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Concret, actul normativ stabilește mai multe măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 care desfășoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei naționale de vaccinare.

„Campania de vaccinare este de departe cea mai mare provocare a României pentru următoarele luni. Trebuie să ne asigurăm că toți cei care participă vor fi motivați și remunerați, corect și transparent, pentru serviciile pe care le prestează. Nu vorbim despre un bonus, vorbim despre plată pentru muncă și responsabilitate suplimentară. Ne bazăm pe medicii de familie să îi informeze, să îi programeze și să îi monitorizeze pe pacienți, mai ales pe cei care întâmpină dificultăți în acest proces. Cea mai bună informație despre vaccin o iei de la medicul tău”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

a) 90 lei/oră pentru medici;

b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali;

c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu;

Sumele sunt brute.

Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare se finanțează din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale și din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Finanțarea cheltuielilor și a celor de capital, necesare a se efectua în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale, în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Pentru plata unui număr de aproximativ 2.000 de medici, 6.000 de asistenți medicali și 2.000 registratori medicali, costurile estimate sunt de aproape 1,2 miliarde de lei.

De asemenea, încă 200 de milioane de lei trebuie acordate medicilor de familie, în funcție de activitățile care se vor desfășura la nivelul cabinetelor acestora. Pentru funcționarea centrelor de vaccinare se estimează că este necesară o sumă de aproximativ 112 milioane de lei.