Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de modificare a legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea a fost inițiată la începutul lui 2019 de parlamentari din toate partidele, iar pe 23 martie 2019 a fost respinsă de Senat. 

Pe 30 iunie, proiectul legislativ a primit votul final în Camera Deputaților.

La articolul 24, după alineatul (8) s-a introdus un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăși suma de 1500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; modalitatea de decontare și indexarea limitelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

La articolul 10 s-a introdus un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

La articolul 75 alineatul (2), litera e) s-a modificat și are următorul cuprins: În realizarea drepturilor prevăzute la alin. (1), autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specific: e) să inițieze și să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării și păstrării în muncă a persoanelor cu handicap, inclusiv prin încurajarea acestora în sensul adaptării programului și normelor de lucru.

De asemenea, pentru integrarea persoanelor cu handicap în muncă, angajatorii asigură accesul acestora la ocuparea unui loc de muncă adaptat, după caz, în conformitate cu potențialul funcțional și capacitatea de adaptare a acestora, iar persoanei cu handicap i se garantează egalitatea de șanse în prestarea activității și i se asigură accesibilizarea locului de muncă și adaptarea sarcinilor în conformitate cu potențialul său funcțional.

Un alt punct introdus arată obligativitatea ca instituțiile și clădirile publice să fie dotate pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul de handicap.

Întregul proiect legislativ poate fi consultat AICI.