Comisia Europeană a lansat Centrul de cunoștințe privind cancerul, prima acțiune emblematică realizată în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.

Centrul de cunoștințe privind cancerul, lansat miercuri, este o nouă platformă online care are ca scop colectarea de informații și coordonarea de acțiuni împotriva primei cauze a deceselor din Europa în rândul populației cu vârsta sub 65 de ani.

Acest centru va colecta cele mai recente informații despre cancer, va furniza orientări în materie de îngrijiri de sănătate și sisteme de asigurare a calității, va monitoriza tendințele legate de incidența cancerului și de mortalitatea determinată de această boală pe tot teritoriul UE și va realiza prognoze în ceea ce privește aceste tendințe.

Platforma este și un spațiu în care toți cei dedicați luptei împotriva cancerului pot partaja bune practici, pot colabora și se pot coordona pentru a valorifica la maximum cunoștințele noastre colective și datele verificate științific.

Centrul de cunoștințe privind cancerul este un intermediar independent în schimbul de cunoștințe, care furnizează politicilor sprijin bazat pe date verificate, extinzând totodată sistemele IT, dispozitivele poartă, portalurile, platformele și bazele de date existente ale Comisiei în ceea ce privește cancerul.

Centrul:

- Va colecta și va pune la dispoziție cele mai recente informații și statistici cu privire la cancer;

- Va monitoriza tendințele legate de cancer astfel încât să poată fi evaluată eficacitatea strategiilor de prevenire și a programelor de screening;

- Va furniza orientări europene pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirea cancerului în scopul de a ameliora rezultatele tratamentelor acordate pentru cancer și de a reduce inegalitățile dintre regiunile UE;

- Va contribui la conturarea unor politici de prevenire a cancerului legate de mediu și de stiluri de viață sănătoase, incluzând controlul tutunului și al alcoolului;

- Va identifica lacune de cercetare sau de politici;

- Va asigura un spațiu pentru coordonarea a numeroase inițiative privind cancerul pe o singură platformă;

- Va ajuta la reducerea inegalităților în ceea ce privește prevenirea cancerului și îngrijirile acordate în cazul acestei boli pe teritoriul UE.

Platforma găzduiește un punct de referință pentru elaborarea de politici în materie de prevenire, prin intermediul Portalului cu informații despre promovarea sănătății și prevenirea bolilor.

Totodată, platforma găzduiește și Sistemul european de informații cu privire la cancer și orientări și sisteme europene de asigurare a calității pentru prevenirea, screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului.

Noi orientări cu privire la screening, diagnosticare și îngrijiri în cazul cancerului de sân

Tot luni a fost lansată și o primă realizare extrem de importantă a centrului de cunoștințe: Orientările și sistemul european de asigurare a calității pentru screeningul, diagnosticarea și îngrijirile acordate în cazul cancerului de sân.

Aceste orientări, care au în centru pacientul și sunt bazate pe date verificate, oferă furnizorilor de servicii medicale și femeilor îndrumări clare și independente cu privire la parcursul complet de urmat în privința îngrijirilor de sănătate în cazul cancerului care le afectează cel mai mult pe femei.

Orientările vor contribui la reducerea incidenței cancerului de sân și vor aborda inegalitățile inevitabile în ceea ce privește incidența, prevalența, ratele de mortalitate și de supraviețuire existente între țările UE și pe teritoriul acestora.

Orientările și manualele de asigurare a calității însoțitoare sunt disponibile online pe platforma centrului de cunoștințe și vor fi actualizate de îndată ce devin disponibile informații noi.