Spitalele și celelalte instituții din subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății vor fi obligate ca, în termen de șapte zile de la semnare, să declare, pe o platformă publică proprie, toate contractele de achiziție mai mari de 20.000 de lei.

Decizia a fost luată de Ministerul Sănătății și va fi implementată printr-un ordin al ministrului de resort, Vlad Voiculescu. Actul normativ a fost deja trimis la Monitorul Oficial și va intra în vigoare în momentul publicării.

Prin acest ordin, toate achizițiile din sistemul sanitar românesc - un sistem cu un buget uriaș, dar într-o permanentă criză de fonduri - vor putea fi văzute și consultate de oricine.

Ordinul de transparentizare a achizițiilor din sistemul sanitar, obținut de EurActiv.ro, se aplică tuturor „spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanță și instituțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății”.  

Conform documentului, acestea „au obligația de a transmite electronic Ministerului Sănătății, folosind pagina web www.monitorizarecheltuieli.ms.ro, informații cu privire la achizițiile publice și contractele ce implică utilizarea patrimonului public, în scopul transparentizării acestora”. 

Este vorba despre achizițiile publice cu valoare de peste 20.000 lei. Ele trebuie declarate pe site-ului Ministerului în termen de șapte zile de la semnarea contractului.

Declararea presupune, de fapt, publicarea fiecărui contract în parte, a documentelor din dosarul achiziției sau a contractelor de închiriere a spațiilor în spitale, și ele supuse acestei noi măsuri de transparentizare. Același regim îl au și actele adiționale încheiate sub umbrela acordurilor-cadru.

Mai mult, pentru o mai ușoară urmărire a cheltuirii banilor publici în sănătate, spitalele vor fi obligate să-și publice pe acest site și bugetele anuale, iar la începutul fiecărei luni un update cu execuția contractelor.

În calea totalei transparentizări a cheltuirii banilor din sistemul sanitar propuse prin noul ordin de ministru poate sta însă articolul 9: „Comunicarea (...) documentelor (...) se va face cu respectarea regimului informațiilor care sunt declarate de cǎtre ofertanții participanți la procedurile de achiziție publicǎ drept confidențiale, și a celor care sunt, conform legii, protejate de un drept de proprietate intelectuală, precum și cu respectarea legislației relevante în domeniul concurenței și al combaterii concurenței neloiale”. 

Aceste informații din documente ar putea fi anonimizate de instituțiile din sistemul sanitar și abia apoi încărcate pe site-ul MS.