Curtea de Justiție a UE a decis marți că un stat membru UE trebuie să recunoască o căsătorie homosexuală încheiată într-un alt stat, iar acest lucru nu aduce atingere instituției căsătoriei din acest prim stat membru.

"Deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria homosexuală, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex, resortisant al unei țări non-UE, un drept de ședere derivat pe teritoriul lor", a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Relu Adrian Coman și Robert Clabourn Hamilton, cetățean american s-au căsătorit la Bruxelles în 2010, iar în luna decembrie 2012 cei doi au solicitat autorităților române eliberarea documentelor necesare pentru a putea lucra și locui permanent în România ca soți.

Coman și Hamilton s-au adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene după ce Inspectoratul General pentru Imigrări a refuzat să recunoască certificatul de căsătorie dintre cei doi bărbați.

Autoritățile române i-au informat pe Coman și Hamilton că acesta din urmă beneficia numai de un drept de ședere pe o perioadă de trei luni, pentru motivul, printre altele, că el
nu putea fi calificat în România drept "soț” al unui cetățean al Uniunii, întrucât acest stat membru nu recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex.

Cei doi au introdus în aceste condiții o acțiune în fața instanțelor române prin care solicitau constatarea existenței unei discriminări pe criteriul orientării sexuale, în ceea ce privește exercitarea dreptului de liberă circulație în Uniune.

Fiind sesizată cu o excepție de neconstituționalitate ridicată în cadrul acestui litigiu, Curtea Constituțională din România a întrebat Curtea de Justiție dacă Hamilton intră în sfera noțiunii de "soț" al unui cetățean al Uniunii, care și-a exercitat libertatea de circulație și trebuie, prin urmare, să i se acorde un drept de ședere permanentă în România.

Curtea de la Luxemburg constată că, în cadrul directivei privind exercitarea libertății de circulație, noțiunea "soț" care desemnează o persoană legată de o altă persoană prin căsătorie, este neutră din punctul de vedere al genului și este, așadar, susceptibilă să înglobez e soțul de același sex al unui cetățean al Uniunii.

 

 

Curtea precizează însă că starea civilă a persoanelor, care cuprinde normele referitoare la
căsătorie, este o materie care intră în competența statelor membre și că dreptul Uniunii nu aduce atingere acestei competențe, statele menționate fiind astfel libere să prevadă sau să nu prevadă căsătoria homosexuală.

Curtea consideră că "refuzul unui stat membru de a recunoaște, exclusiv în scopul
acordării unui drept de ședere derivat unui resortisant al unui stat non-UE, căsătoria acestui
resortisant cu un cetățean al Uniunii de același sex legal încheiată într-un alt stat membru este susceptibil să împiedice exercitarea dreptului acestui cetățean de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre".

 

"Aceasta ar face ca libertatea de circulație să varieze de la un stat membru la altul în funcție de dispozițiile de drept național care guvernează căsătoria între persoanele de același sex... În această privință, ordinea publică, invocată în speță drept justificare pentru a restrânge dreptul de liberă circulație, trebuie interpretată în mod strict, astfel încât sfera ei să nu poată fi stabilită unilateral de fiecare stat membru fără exercitarea unui control din partea instituțiilor Uniunii. Obligația unui stat membru de a recunoaște, exclusiv în scopul acordării unui drept de ședere derivat unui resortisant al unui stat non-UE, o căsătorie homosexuală încheiată într-un alt stat membru conform dreptului acestui stat nu aduce atingere instituției căsătoriei în acest prim stat membru. În special, această obligație nu impune acestui stat membru să prevadă, în dreptul său național, instituția căsătoriei homosexuale",

a stabilit CJUE, subliniind că obligația de recunoaștere exclusiv în scopul acordării unui drept de ședere derivat unui resortisant al unui stat non-UE nu aduce atingere identității naționale și nici nu amenință ordinea publică a statului membru în cauză.

Curtea mai precizează că o măsură națională care este de natură să împiedice exercitarea
liberei circulații a persoanelor nu poate fi justificată decât dacă această măsură este conformă cu drepturile fundamentale care sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: "Întrucât dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie este garantat la articolul 7 din cartă, Curtea arată că și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului reiese că relația pe care o are un cuplu homosexual este susceptibilă să intre în sfera noțiunii „viață privată”, precum și a noțiunii „viață de familie” la fel ca cea a unui cuplu heterosexual care se află în aceeași situație".