Începând cu 1 decembrie 2020, CNCD implementează, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Politici Publice proiectul ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori”.

Proiectul ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori” – ProfsAgainstDiscrimination durează 12 luni și e finanțat de Comisia Europeană prin Programul REC-RDIS-DISC-AG-2020.

 Ce își propune proiectul?

1. Analiza legislației la nivel național în ceea ce privește implementarea principiului nediscriminării și realizarea a trei sondaje la nivel național în randul profesorilor, părinților și Inspectoratelor Școlare Județene cu privire la existența fenomenului discriminării. Rezultatele precum și recomandările formulate în urma  realizării sondajelor vor fi incluse într-un Studiu ce va fi distribuit la nivel național;

2. Creșterea gradului de conștientizare și a capacității de identificare, combatere și raportare a cazurilor de discriminare din școli, la nivel național, prin sesiuni de instruire pentru un număr de 200 profesori dar și realizarea unui Ghid practic privind combaterea discriminării în clase;

4. Creșterea nivelului de date și statistici cu privire la cunoașterea și aplicarea legislației antidiscriminare și a instrumentelor ce ar putea fi folosite pentru combaterea acestui fenomen; 

4. Abordarea lacunelor din legislație și practică printr-o serie de recomandări concrete și specifice în cadrul unor politici publice.