Comisia a publicat miercuri rezultatele unei evaluări care analizează modul în care statele își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea romilor.România a înregistrat progrese în privința educației și ocuparea forței de muncă.

Evaluarea scoate în evidență evoluția situației romilor începând cu 2011 și arată că, în ansamblu, situația se îmbunătățește încetul cu încetul.

Comisia Europeană a constatat, spre exemplu, o mai mare participare a romilor la învățământul preșcolar și o scădere a procentului persoanelor care părăsesc timpuriu școala.

Pe de altă parte, evaluarea arată, de asemenea, că 80 % dintre romi continuă să fie expuși riscului de sărăcie, chiar dacă această cifră este mai mică decât în 2011.

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor a acordat integrării romilor un loc prioritar pe agenda politică națională și a contribuit la definirea țelurilor, la instituirea structurilor, a finanțării și a monitorizării necesare în vederea îmbunătățirii integrării romilor în întreaga Europă.

Cu toate acestea, conform evaluării, în domenii precum educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și accesul la locuințe, îmbunătățirile aduse sunt inegale și nesemnificative:

  • Educație: A crescut numărul copiilor romi care participă la educația și îngrijirea copiilor preșcolari (53 % în 2016, față de 47 % în 2011), îmbunătățirile cele mai semnificative fiind înregistrate în Spania, Slovacia, Bulgaria, Ungaria și România, în timp ce numărul celor care abandonează timpuriu școala s-a redus (68 % în 2016, în scădere față de 87 % în 2011).
Aceste cifre continuă să fie prea ridicate, iar segregarea în învățământ rămâne problematică în anumite țări, peste 60 % dintre copiii romi fiind separați de ceilalți copii în Slovacia, Ungaria și Bulgaria.
  • Ocuparea forței de muncă: Proporția aflată în creștere a tinerilor romi care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (63 % în 2016, față de 56 % în 2011) reprezintă un semnal îngrijorător că tranziția de la educație la ocuparea forței de muncă și la alte domenii nu este eficace. Acest procent a crescut efectiv în Spania, Slovacia, România, Republica Cehă și Ungaria.
  • Sănătate: Lipsa unei asigurări medicale de bază rămâne o problemă foarte acută în mai multe state membre. De exemplu, jumătate din populația romă nu are acces la asigurările medicale de bază în Bulgaria și în România.
  • Accesul la locuințe: Accesul gospodăriilor rome la servicii de bază (apă de robinet și energie electrică) se îmbunătățește, în special în Bulgaria, România, Slovacia și Republica Cehă, însă romii din Portugalia, Republica Cehă și Spania sunt din ce în ce mai frecvent victime ale discriminării în ceea ce privește accesul la locuințe, inclusiv la locuințele sociale.

În aceste condiții, Comisia solicită depunerea de eforturi suplimentare, mai coordonate la nivel european, național și local. Printre acestea se numără, de exemplu, crearea de platforme naționale pentru romi, care îi aduc laolaltă pe toți acești actori în vederea raționalizării activității întreprinse împreună cu comunitățile de romi.

Statele membre trebuie să acorde prioritate luptei împotriva discriminării și a atitudinii discriminatorii față de romi și să se concentreze asupra integrării tinerilor, a femeilor și a copiilor romi.

Etapele următoare

Pe baza evaluării publicate miercuri, Comisia va defini strategia națională de integrare a romilor pentru perioada de după 2020, astfel cum s-a solicitat de către statele membre ale UE.

De asemenea, Comisia a lansat o evaluare a eficacității, a pertinenței și a valorii adăugate a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Toți cetățenii, toate organizațiile, instituțiile și celelalte părți interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere prin consultarea publică deschisă până la data de 25 octombrie 2017.