Comisia Europeană a adoptat miercuri un nou plan pe 10 ani, care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului, pentru a veni în sprijinul romilor din UE.

Planul se concentrează asupra a șapte domenii principale de interes: egalitatea; incluziunea; participarea; educația; ocuparea forței de muncă; sănătatea și locuințele.

Pentru fiecare domeniu, Comisia a prezentat noi obiective și a făcut noi recomandări statelor membre cu privire la modul de realizare a acestora. Aceste obiective și recomandări vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progreselor și de asigurare a faptului că UE continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului vital de care atât de mulți dintre romii care trăiesc în spațiul comunitar au încă nevoie.

Comisia a propus obiective minime pentru 2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior, precum:

- reducerea la jumătate a numărului de romi care sunt victime ale discriminării;

- dublarea numărului de romi care depun o plângere atunci când sunt discriminați;

- reducerea cel puțin la jumătate a diferenței de venituri între romi și restul populației;

- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește participarea copiilor la educația preșcolară;

- reducerea numărului de copii romi care frecventează școli primare segregate în cel puțin jumătate din statele membre cu o populație romă importantă;

- reducerea cu cel puțin jumătate a diferențelor de ocupare a forței de muncă și a diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă;

- reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește speranța de viață;

- reducerea cu cel puțin o treime a decalajului în ceea ce privește condițiile precare de locuit;asigurarea faptului că cel puțin 95 % din romi au acces la apă de la robinet.

Pentru a atinge aceste obiective, este esențial ca statele membre să pună în aplicare politici adecvate, precizează Comisia Europeană, care le oferă statelor membre orientări și a stabilit o listă de măsuri pe care acestea trebuie să le ia pentru a accelera progresul către egalitatea, incluziunea și participarea romilor.

Orientările și măsurile variază de la dezvoltarea unor sisteme de sprijin pentru romii care sunt victime ale discriminării la campanii de sensibilizare în școli, sprijinirea educației financiare, promovarea angajării romilor în instituțiile publice și îmbunătățirea accesului la controale medicale de calitate, depistare și planificarea familială pentru femeile rome.

Următorii pași pentru statele membre

Comisia invită fiecare stat membru să prezinte o strategie națională până în septembrie 2021 și să raporteze cu privire la punerea ei în aplicare o dată la doi ani.

Executivul de la Bruxelles va monitoriza progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, pe baza informațiilor rezultate în urma anchetelor desfășurate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și a contribuțiilor din partea societății civile.

De asemenea se va face o evaluare intermediară aprofundată a tuturor componentelor noului plan pe 10 ani.

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „Pentru ca Uniunea Europeană să devină o adevărată Uniune a egalității, trebuie să ne asigurăm că milioanele de cetățeni romi, fără excepție, sunt tratați în mod egal, sunt integrați din punct de vedere social și pot participa la viața socială și politică. Având în vedere obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul strategic de astăzi, ne așteptăm ca până în 2030 să facem progrese reale către o Europă în care romii să fie văzuți ca parte integrantă a diversității Uniunii, să participe la bunul mers al societății și să aibă toate șansele să contribuie pe deplin la viața politică, socială și economică din UE și să beneficieze de pe urma acestora.”