Comisia Europeană a prezentat miercuri o Strategie privind drepturile persoanelor cu handicap care își propune să asigure participarea lor deplină în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia.

Deși în deceniile din urmă s-au înregistrat progrese legate de accesul la asistență medicală, la educație, la ocuparea forței de muncă, la activitățile recreative și la participarea la viața politică a persoanelor cu dizabilități, persistă încă multe obstacole, consideră Comisia Europeană. „Este timpul să intensificăm acțiunile la nivel european”, se arată în comunicatul Executivului UE.

Strategia pentru perioada 2021-2030 prezintă inițiativele-cheie grupate în jurul a trei teme principale: drepturile existente în UE, o viață independentă și egalitatea de șanse.

Persoanele cu handicap au aceleași drepturi ca oricare alt cetățean al UE de a se muta în altă țară sau de a participa la viața politică, subliniază Comisia.

Pornind de la experiența acumulată în urma proiectului-pilot aflat actualmente în desfășurare în opt țări, până la sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va propune un card european pentru dizabilitate valabil în toate țările UE, care va facilita recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, ajutându-i pe cetățenii cu handicap să beneficieze de dreptul lor la libera circulație. De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a asigura participarea persoanelor cu handicap la procesul electoral în 2023.

Pentru a încuraja autonomia și a sprijini o viață independentă, Comisia va lansa o inițiativă de îmbunătățire a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap.

În plus, strategia urmărește să protejeze persoanele cu handicap de orice formă de discriminare și violență. De asemenea, printre scopurile sale se numără asigurarea egalității de șanse în toate privințele, precum și a accesului la justiție, educație, cultură, sport și turism. Trebuie garantat și accesul egal la toate serviciile de sănătate și la ocuparea forței de muncă.

Strategia pentru perioada 2021-2030 se bazează pe cea precedentă, și anume Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, și contribuie la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale. Noua strategie sprijină punerea în aplicare de către UE și a statelor sale membre a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la nivel UE și național.

„Eforturile noastre trebuie să se concentreze pe protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, inclusiv în cadrul răspunsului la coronavirus. Persoanele cu handicap se numără printre categoriile cel mai puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că persoanele cu handicap își îmbunătățesc calitatea vieții și că drepturile lor sunt garantate!”, a spus Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparență.

Multe persoane cu handicap încă se confruntă cu obstacole, de exemplu atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă sau când utilizează un mijloc de transport în comun, a spus și comisarul pentru egalitate, Helena Dalli. „Persoanele cu handicap trebuie să poată participa în mod egal la toate domeniile vieții. O viață independentă, învățarea într-un mediu incluziv și munca conform unor standarde adecvate reprezintă condițiile pe care trebuie să le asigurăm tuturor cetățenilor pentru a le permite să prospere și să profite la maximum de viață”, a punctat ea.