Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Austriei și României pentru neîndeplinirea obligației de a pune în aplicare normele UE în materie de protecție consulară - Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului.

Cetățenii UE au dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei sau a consulatului altei țări din UE dacă se află în situația de a avea nevoie de consiliere sau asistență într-o țară din afara UE unde nu există o ambasadă sau un consulat al propriei lor țări.

Directiva stabilește norme cu privire la situațiile și modalitățile prin care cetățenii UE aflați într-o țară din afara UE au dreptul de a solicita asistență din partea ambasadelor sau consulatelor altor state membre ale UE, cu privire la modul în care statele membre ale UE ar trebui să își coordoneze asistența și să acopere costurile aferente. În aprilie 2015, statele membre au convenit să transpună directiva în legislația națională până la 1 mai 2018.

Deoarece Austria și România nu au transpus normele UE în legislația națională, Comisia a trimis autorităților respective, în iulie 2018, scrisori de punere în întârziere. Ambele țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile corespunzătoare. În caz contrar, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.