Ca răspuns la o hotărâre a Tribunalului, Comisia propune reintroducerea în legislația care urmează să fie adoptată de PE și de Consiliu a anumitor aspecte referitoare la încercările privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE).

În decembrie 2018, Tribunalul a anulat unele dintre dispozițiile legislației UE referitoare la încercările privind emisiile generate în condiții reale de conducere. Tribunalul a hotărât că așa-numiții „factori de conformitate” nu ar fi trebuit să fie adoptați prin procedura de comitologie, ci prin procedura legislativă ordinară. Anularea are un caracter parțial și nu afectează procedura de încercare RDE actuală, care rămâne în vigoare și care trebuie să fie în continuare efectuată la omologarea de tip.

Tribunalul a amânat efectele anulării parțiale până în februarie 2020, pentru a acorda timp Comisiei să pună în aplicare hotărârea. Pentru a evita incertitudinea juridică cu privire la omologările de tip acordate începând cu septembrie 2017 — atunci când procedura de încercare RDE a devenit obligatorie — Comisia a propus vineri reintroducerea acelorași factori de conformitate în textul juridic.

După ce va fi adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, regulamentul va fi direct aplicabil în toate statele membre și va deveni obligatoriu după 3 zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Cadrul juridic pentru RDE a fost elaborat în cadrul procedurii de comitologie, în cadrul căreia Comisia prezintă o propunere experților naționali, care pot modifica propunerea înainte de a vota. Textul este apoi prezentat Parlamentului European și Consiliului pentru aprobare sau respingere. Aceasta a fost procedura urmată pentru adoptarea celui de-al doilea Act de reglementare RDE (Regulamentul 2016/646), prin care compromisul la care au ajuns experții statelor membre la 28 octombrie 2015 a fost aprobat ulterior de Parlamentul European și de Consiliu.

În decembrie 2018, Tribunalul a anulat unele dintre dispozițiile celui de-al doilea Act de reglementare RDE, în special cele referitoare la așa-numiții „factorii de conformitate”. Factorii de conformitate stabilesc discrepanța permisă între limita de reglementare a emisiilor care este testată în condiții de laborator și valorile procedurii RDE atunci când autoturismul este condus de un conducător auto real pe un drum real, în scopul reducerii treptate a acestei discrepanțe.

În hotărârea sa, Tribunalul nu a pus sub semnul întrebării necesitatea tehnică a factorilor de conformitate, dar a considerat că, atunci când a stabilit factorii de conformitate privind RDE prin procedura de comitologie în locul legislației prin codecizie (= procedura legislativă ordinară), Comisia și-a depășit competențele de executare.

Comisia Europeană a introdus o cale de atac împotriva hotărârii Tribunalului în februarie 2019, pe motiv că aceasta nu este de acord cu evaluarea juridică a Tribunalului conform căreia CE și-a depășit competențele de executare.