Comisia Europeană atrage atenția autorităților de la București că nu au transpus pe deplin și cu exactitate normele UE privind combaterea rasismului și xenofobiei.

Concret, Executivul european consideră că România nu a definit corect discursul instigator la ură, deoarece nu reușește să criminalizeze discursurile de ură care incită la violență. 

În plus, România incriminează doar discursul instigator la ură, în cazul în care această conduită este îndreptată împotriva unui grup de persoane definit prin referire la rasă, culoare, religie, descendență, origine națională sau etnică, dar nu și atunci când este adresat unui membru individual al unui astfel de grupuri.

Ca urmare, Comisia a decis vineri să trimită o scrisoare de punere în întârziere României, urmând ca autoritățile de la București să răspundă în termen de două luni la punctele ridicate de Executivul comunitar.

Decizia-cadru privind combaterea rasismului și xenofobiei prin intermediul legii penale (Decizia-cadru 2008/913/JAI) urmărește să se asigure că manifestările grave ale rasismului și xenofobiei sunt pedepsite cu sancțiuni penale eficiente, proporționale și disuasive în întreaga UE.

Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei incriminează incitarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică. Discursurile de incitare la ură, așa cum sunt definite în decizia-cadru menționată, constituie o infracțiune și atunci când sunt formulate în mediul online.