Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a îndemnat autoritățile române să pună în aplicare măsurile individuale restante și să adopte reforme legislative pentru a preveni încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Într-o Rezoluție interimară cu privire la 17 hotărâri - care vizează 86 de cereri -, Comitetul Miniștrilor și-a exprimat profunda îngrijorare că, la 16 ani de la începerea procesului de executare, și în ciuda solicitărilor anterioare în acest sens, autoritățile nu au transmis nicio informație care să ateste progresul în adoptarea reformelor necesare și nici nu au indicat vreo acțiune de remediere preconizată pentru depășirea acestui impas.

Ca urmare, Consiliul a îndemnat autoritățile române să pună în aplicare măsurile individuale restante și să adopte reforme legislative pentru a preveni încălcări similare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului cu cele constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cele 17 hotărâri privind neimplementarea sau punerea în aplicare întârziată a hotărârilor judecătorești naționale definitive sau a hotărârilor arbitrale pronunțate împotriva statului sau a companiilor controlate de stat.

Comitetul și-a exprimat, de asemenea, mare îngrijorare față de absența prelungită a informațiilor care să ateste adoptarea măsurilor necesare pentru a acorda reparații multor reclamanți, salutând totodată pașii recenti ale autorităților pentru a se asigura că măsurile de remediere sunt luate la cel mai înalt nivel de guvernare, în unele dintre cazuri.

Într-o rezoluție separată, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a îndemnat autoritățile române să ia măsuri urgente pentru a împiedica pacienții să fie supuși unei detenții psihiatrice prelungite, ca măsură de securitate fără garanții adecvate, inclusiv controlul judiciar adecvat.

CEDO a recomandat României să ia măsuri generale pentru a se asigura că detenția persoanelor în spitalele de psihiatrie este legală, justificată și nu arbitrară și că orice persoană deținută în astfel de instituții beneficiază de garanții adecvate în vederea pentru a obține o decizie judecătorească promptă cu privire la legalitatea detenției lor.