Comisia a lansat joi o consultare publică online referitoare la viitoarea propunere legislativă privind un nou cadru al UE pentru monitorizarea pădurilor și planurile strategice, astfel cum se prevede în Strategia UE pentru păduri pentru 2030.

Prin această consultare, Comisia Europeană urmărește elaborarea unui cadru de observare a pădurilor la nivelul UE, cu scopul de a oferi acces liber la informații detaliate, exacte, periodice și în timp util cu privire la starea și gestionarea pădurilor din Uniune.

 

”Pădurile noastre sunt supuse unei presiuni enorme. Cu toții am fost martori ai incendiilor de vegetație din această vară și, pe lângă schimbările climatice, pădurile suferă și din cauza pierderii biodiversității, a utilizării sporite a terenurilor, a dăunătorilor și a intensificării exploatării forestiere. Însă ele joacă un rol esențial și în răspunsul la aceste provocări. Noua inițiativă privind monitorizarea pădurilor și planurile strategice va asigura disponibilitatea la timp a unor informații exacte cu privire la pădurile din UE, astfel încât factorii de decizie, silvicultorii și administratorii de terenuri să poată lua măsuri rapide și decisive ca răspuns la noile presiuni asupra pădurilor”,

 

a declarat comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

Pe lângă îmbunătățirea monitorizării pădurilor, informațiile colectate prin observarea pădurilor vor conduce la un proces decizional bazat într-o mai mare măsură pe date privind pădurile.

Acest rezultat preconizat constituie un element esențial pentru sporirea încrederii publicului în ceea ce privește gestionarea pădurilor, reducerea exploatării forestiere ilegale, stimularea și recompensarea unei gestionări mai durabile a pădurilor și sprijinirea adaptării pădurilor la schimbările climatice, precizează CE.

Această inițiativă va contribui, de asemenea, la dezvoltarea unei Europe pregătite pentru era digitală, deoarece va capacita cetățenii, întreprinderile și administrațiile, oferindu-le acces la date armonizate privind pădurile și utilizând mai bine tehnologiile digitale.

Toate părțile interesate sunt invitate să își împărtășească opiniile în cadrul consultării publice online care se va desfășura până la 17 noiembrie.