Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că au fost luate măsuri strice în privința deținuților aflați închiși la penitenciarele din țară, ca urmare a creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus la nivel național.

Astfel, Administrația Națională a Penitenciarelor a dispus următoarele măsuri:

- Suspendarea activității de transfer a persoanelor private de libertate între locurile de deținere, cu excepția situațiilor impuse de urgențele medicale, solicitările exprese formulate de organele judiciare, schimbarea regimului de executare (numai dacă în locul de deținere nu este organizată executarea pedepsei pentru noul regim), precum și a transferurilor din motive de siguranță;

- Suspendarea activităților lucrative desfășurate cu deținuți la puncte de lucru exterioare;- Adaptarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ publice colaboratoare, în funcție de situația epidemiologică identificată pe plan local, astfel încât să se asigure continuitatea activității de instruire școlară în condițiile legii;

- Utilizarea la capacitate maximă a sistemului de videoconferință pentru audierea persoanelor private de libertate, în detrimentul prezentării efective a acestora în fața instanțelor de judecată;

- Reinstruirea întregului personal cu privire la necesitatea și obligativitatea promovării unei conduite preventive inclusiv în afara orelor de program;

- Reintroducerea, pentru sectorul operativ, în unitățile penitenciare localizate în zone cu o rată crescută de incidență a COVID-19, a programului de lucru secvențial;

- Suplimentarea permanentă a bazei materiale necesare gestionării riscului epidemiologic (echipamente de protecție/produse dedicate igienizării și dezinfecției); sistemul dispune, în prezent, de stocuri suficiente de materiale din categoriile menționate.

"Demersurile indicate vizează, astfel, atât preîntâmpinarea înregistrării unor situații similare celor recent comunicate public (cazuri pozitive COVID-19 în rândul persoanelor custodiate), cât și susținerea efortului general depus de instituțiile responsabile cu gestionarea actualei crize sanitare", transmite ANP.

De asemenea, spațiile destinate tratării cazurilor ușoare sau medii de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor private de libertate se mențin operaționale, Penitenciarul-Spital București-Jilava asigurând suportul medical necesar.