Cele două asociații semnalează ”probleme fundamentale” în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”.

Centrul de Resurse Juridice și Asociația Pro ACT Suport au transmis vineri o scrisoare deschisă către Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) referitoare la maniera în care se intenționează cheltuirea fondurilor europene pentru dezinstituționalizarea copiilor.

Cele două asociații solicită: 

  • prelungirea perioadei de consultări
  • organizarea mai multor dezbateri publice cu actori relevanți pentru subiectul dezinstituționalizării si furnizării de servicii la nivelul comunității
  • asigurarea că în procesul de elaborare/consultare sunt direct implicati rezidenții din centre și familiile acestora sau ale celor în risc de abandon
  • publicarea tuturor documentelor care au stat la baza elaborării acestui ghid, cu precădere a "Planului de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice” elaborat de ANPDCA în cadrul proiectului SIPOCA 2 (2017)
  • asigurarea că Punctul de Contact pentru monitorizarea Conventiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități inființat în baza Legii nr. 8/2016 – este direct implicat în procesul de elaborare/completare și monitorizare a procesului de dezinstituționalizare și înființare a serviciilor în comunitate.

Probleme fundamentale semnalate în Ghid: 

  • procesul de consultare nu este transparent
”Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice” elaborat de ANPDCA în cadrul proiectului SIPOCA 2 (2017), citat în Ghid și care înțelegem că a stat la baza dezvoltării activităților prevăzute pentru această linie de finanțare, nu a fost făcut public”  
  • deși obiectivul finanțării de aproape 65 milioane de euro este dezinstituționalizarea copiilor (nu a tuturor, ci doar a celor din anumite centre) inclusiv a celor cu dizabilități, activitățile prevăzute dezvoltă servicii, în fapt, în instituții mai mici (case de tip familial și apartamente)
”Astfel, deși Programul Operațional care finanțează se numește Capital Uman și ar trebui să finanțeze servicii sociale la nivelul comunității, se pare că statul român intenționează să continue ca și până acum, cu același tip de servicii, inadecvate/insuficiente dezinstituționalizării, omițând investiția în resursa umană și investiția în crearea de servicii noi ca tipologie, adaptate vieții în comunitate, care să reflecte cu adevărat schimbarea de paradigmă necesară dezinstituționalizării”. 

Citiți scrisoarea trimisă de CRJ și Pro ACT Suport:

https://www.euractiv.ro/documente/Scrisoare deschisa-CRJ-ProACT Suport.30.03.2018.pdf