Numărul total de persoane cu dizabilități era de 833.131 la finele lunii iunie 2019, conform datelor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).

Dintre acestea, 97,88% (815.463 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor și/sau trăiau independent (neinstituționalizate) și 2,12% (17.668 persoane) în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (instituționalizate).

La 30 iunie 2019, rata persoanelor cu dizabilități raportată la populația României era de 3,76%. Regiunea Sud-Vest Oltenia înregistra cea mai mare rată, respectiv 4,81%, urmată de Sud-Muntenia, cu 4,29% și de Nord-Vest, cu 4,15%.

Cel mai mare număr de persoane cu dizabilități se înregistra în municipiul București (69.058 persoane), urmat de județul Prahova (37.583 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în județul Covasna (6.160 persoane).

Femeile reprezentau la finele lunii iunie 53,07% din totalul persoanelor cu dizabilități. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 71,87% din totalul persoanelor adulte cu dizabilități. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 54,62% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (418.584 persoane) și 45,38% au peste 65 ani (347.832 persoane), în total persoane adulte cu dizabilități.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt grav, accentuat, mediu și ușor.

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 39,39% din total (față de 38,53% la 30 iunie 2018), cele cu handicap accentuat 49,39% (față de 50,28% la 30 iunie 2018), iar cele cu handicap mediu și ușor 11,22% (față de 11,19% la 30 iunie 2018).

Numărul instituțiilor publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități la 30 iunie 2019 este de 499 (față de 489 la 30 iunie 2018), dintre care: 435 rezidențiale (față de 426 la 30 iunie 2018) și 64 nerezidențiale - de zi (față de 63 la 30 iunie 2018).

Aproximativ două treimi (59,77%) din instituțiile rezidențiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilități sunt centre de îngrijire și asistență (28,28%), având 6.330 de beneficiari, și locuințe protejate (31,49%), având 983 de beneficiari. Aceștia reprezintă 41,39% din numărul total de 17.668 persoane aflate în instituțiile rezidențiale.

Un număr semnificativ de beneficiari există și în cele 74 de centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 6.247 persoane (35,36%).

La 3 decembrie este marcată, în fiecare an, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități ("International Day of People with Disability") pentru a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate.

Tema aleasă în 2019 pentru Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități este "Promovarea participării persoanelor cu dizabilități și a conducerii acestora: luarea de măsuri în cadrul Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030" ("Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda"), menționează site-ul ONU.