Institutul Național de Statistică (INS) publică o serie de date care arată că, la 1 ianuarie 2022, populația rezidentă a României a fost de 19.038.098 persoane, în scădere cu 163,6 mii persoane față de 1 ianuarie 2021.

Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depășind numărul născuților-vii cu 156 mii persoane); aceasta valoare se ajustează cu numărul nașterilor și deceselor care au fost declarate tardiv la oficiile de stare civilă.

Populația urbană, precum și cea de sex feminin sunt majoritare (54,0%, respectiv 51,1%). Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze, ridicându-se la 123,6 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani, ecartul dintre populația vârstnică de 65 ani și peste și populația tânără de 0-14 ani ajungând la 709 mii persoane (3 708 mii față de 2 999 mii persoane), în creștere față de 678 mii persoane la 1 ianuarie 2021.

Raportul de dependență demografică a crescut de la 54,0 la 54,4 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Soldul migrației internaționale temporare de lungă durată a fost negativ (-16.100 persoane). La 1 ianuarie 2022, populația rezidentă din mediul urban a fost de 10 281 mii persoane, în scădere cu 0,1% față 1 ianuarie 2021. Populația feminină la 1 ianuarie 2022 a fost de 9 728 mii persoane, în scădere cu 0,9% față de aceeași dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2021 remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 122,4 (la 1 ianuarie 2021) la 123,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2022).

Ponderea populației de 0-14 ani în total populație a stagnat la 15,8%, în timp ce ponderea populației de 65 ani și peste în total populație a înregistrat o creștere de 0,2 puncte procentuale (de la 19,3% în 2021 la 19,5% la 1 ianuarie 2022). Astfel, raportul de dependență demografică a crescut de la 54,0 (la 1 ianuarie 2021) la 54,4 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2022).

INS concluzionează că România continuă să fie o țară de emigrare, fenomenul constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populației țării. Soldul migrației internaționale în anul 2021 a fost negativ, numărul emigranților depășind numărul imigranților cu puțin peste 16 mii persoane.

În cursul anului 2021, bărbații au emigrat într-o proporție mai mare decât femeile (50,2%). Și în rândul imigranților, bărbații au fost majoritari (54,7%).