Monitorizarea reziduurilor de pesticide din legume, fructe și cereale din producția internă, realizată la laboratoarele de specialitate din București și Mureș, a identificat reziduuri cu valori mai mari decât limitele maxime admise la roșii.

Astfel, într-o singură probă de tomate din 675 analizate au fost descoperite reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă. Roșiile au fost retrase de la comercializare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres.

Conform ultimului Raport privind Planul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din Fructe, Legume și Cereale, în anul 2019, la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din București s-au analizat 419 probe de tomate (412 probe tomate din cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru tomate în spații protejate), din care în 227 probe (54%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, în 192 probe (46%) valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 396 din 2005 și nu au prezentat nici un risc pentru sănătatea consumatorilor, iar într-o singură probă de tomate s-au identificat reziduuri cu valori mai mari decât limitele maxime admise, aceste tomate fiind retrase de la comercializare și luându-se toate măsurile prevăzute de legislație.

De asemenea, în cadrul Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale Mureș, în anul 2019, au fost analizate 256 probe de tomate, din care în 175 probe (68,36%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, iar în 81 probe (31,64%) valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin regulament și nu au prezentat niciun risc pentru sănătatea consumatorilor.

"În anul 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va continua programul de susținere a tomatelor în spații protejate, iar pentru a crește și mai mult încrederea consumatorului în produsele provenite de la producătorii autohtoni a fost introdusă obligativitatea depunerii de către beneficiari la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, a copiei Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și verificat de Oficiul Fitosanitar Județean din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare", se arată în comunicatul instituției.

Autoritatea Națională Fitosanitară se va implica prin acțiuni de instruire cu privire la respectarea modului de utilizare a produselor de protecție a plantelor în tratamentele fitosanitare, va verifica registrele de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și va monitoriza în continuare reziduurile de pesticide din legume, fructe și cereale.

MADR a anunțat vineri că "ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate" continuă și în anul 2020, termenul limită de înscriere în program fiind de 15 aprilie 2020, iar cel de valorificare a producției, 15 iunie 2020, inclusiv.

În plus, pentru a avea siguranța că tomatele ce vor fi oferite populației vor avea o calitate cât mai bună, beneficiarii trebuie să dețină un registru de evidență a tratamentelor de protecție a plantelor, ce va fi verificat de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare.

Reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură Județene efectuează verificări la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției.

Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie să valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp.