EURACTIV și EURACTIV România, împreună cu Jeunes Européens Fédéralistes și Migration Policy Group, colaborează în proiectul MINDSET, pentru creșterea conștientizării discriminării rasiale și pe criterii etnice și a soluțiilor pentru cetățenii UE.

MINDSET – Moving the Ideas of Non-Discrimination: Supporting an Equality Transformation

Notă: subtitrarea în limba română poate fi selectată din setări.

 Pe scurt

  • 14% dintre cetățeni spun că au suferit de pe urma violenței rasiale, 50% dintre oameni s-au confruntat cu discriminarea, din cauza etniei, atunci când își căutau un loc
    de muncă.
  • Riscul de sărăcie este aproape dublu în cazul persoanelor din familii de migranți,
    comparativ cu restul cetățenilor UE.
  • Doar 14 din cele 27 state membre UE au planuri de acțiune destinate combaterii rasismului și discriminării.
  • Acestea sunt doar câteva exemple despre inechitățile care, în pofida multor progrese, încă persistă în UE.
  • Potrivit tratatelor UE, orice formă de discriminare bazată pe orice fel de motive, precum genul, orientarea sexuală, religia, convingerile, limba, opiniile politice sau de altă natură, precum și rasa, culoarea, originea etnică sau socială este interzisă.
  • Există în prezent cinci directive europene care vizează combaterea diferitelor forme de discriminare, dintre care una vizează în mod specific discriminarea pe motiv de rasă și origine etnică. Totuși, implementarea legislației variază semnificativ de la țară la țară și cu siguranță poate fi îmbunătățită. Chiar dacă există organisme care apără egalitatea în statele membre, doar o treime dintre cetățenii UE sunt deplin conștienți că sunt complet protejați, din punct de vedere legal, împotriva discriminării.