Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat marți conferința de lansare a proiectului „Platforma națională de bune practici pentru romi – etapa II”.

Proiectul, în valoare de aproximativ 136.000 euro, va finanța: îmbunătățirea platformei de comunicare online pentru a facilita dialogul între autoritățile naționale și comunitățile cu romi, precum și între PNCR din România și PNCR din alte State Membre, asigurând astfel creșterea nivelului de participare a cetățenilor de etnie romă în proiectarea politicilor publice.

Corina Atanasiu, secretar de stat în cadrul MIPE și coordonatorul Punctului Național de Contact pentru Romi, a explicat că noul grant va asigura continuarea acțiunilor finanțate în cadrul unui proiect anterior, prin care a fost realizată o platformă pentru comunicare și schimb de bune practici ce țin de incluziunea romilor.

„Acest al doilea grant va finanța dezvoltarea platformei, diversificarea beneficiarilor și a subiectelor abordate. În plus, urmează să analizăm posibilitățile tehnice de conectare a platformei noastre cu platforme similare din alte State Membre, astfel încât să putem extinde nivelul schimbului de experiențe cu alte comunități de romi”, a explicat doamna Corina Atanasiu.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:actualizarea platformei naționale de bune practici pentru romi astfel încât să permită creșterea numărului de utilizatori;înființarea unei baze de date cu proiecte de succes și a unei biblioteci virtuale;stabilirea canalelor de comunicare cu alte puncte naționale de contact pentru romi din Statele Membre UE;maparea comunităților în care trăiesc romi în vederea identificării vulnerabilităților cu care se confruntă acestea.

 Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin Direcția Generală Justiție și Consumatori prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie.